Senior Pastry & Bakery Technical Chef (Đầu bếp bánh tay nghề cao)
GOODFOOD
Ho Chi Minh City, VN
1 phút trước
source : Glints

Mô tả công việc / Job Description

 • This position will suit a bakery / pastry chef who is interested in taking on a more customer focused role, with the travel to go with it, providing product demonstrations to bakery / pastry customers
 • Vị trí này sẽ phù hợp với một đầu bếp bánh ngọt / tiệm bánh ngọt, những người quan tâm đến việc đảm nhận vai trò tập trung vào khách hàng hơn với việc đi cùng với nó, cung cấp các buổi giới thiệu sản phẩm cho khách hàng làm bán

 • Technical advice and professional support for our clients’ customers
 • Tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho khách hàng của khách hàng của chúng tôi

 • Demonstrations of our clients’ products.
 • Trình diễn sản phẩm của khách hàng của chúng tôi.

 • Creating new product and recipe ideas adapted to the Vietnam market
 • Tạo ra các ý tưởng sản phẩm và công thức mới phù hợp với thị trường Việt Nam

 • Customer support in all technical questions and in the case of problems.
 • Hỗ trợ khách hàng trong tất cả các câu hỏi kỹ thuật và trong trường hợp có vấn đề.

 • Coordinating marketing campaigns with sales activities.
 • Phối hợp các chiến dịch marketing với các hoạt động bán hàng.

 • In charge of key customers as assigned by the Board of Directors
 • Phụ trách những khách hàng key theo sự phân công của Ban Giám đốc

 • Perform other duties assigned by the direct management
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp

  Job Requirement / Yêu cầu công việc

 • Highly experienced Pastry Chef / Baker or a comparable training
 • Đầu bếp bánh ngọt / Thợ làm bánh có kinh nghiệm cao hoặc được đào tạo tương đương

 • Approximately 3-5 years working experience in the area of professional baking
 • Khoảng 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực làm bánh chuyên nghiệp

 • Above average English
 • Tiếng anh giao tiếp trên trung bình

 • A goal-minded and result-orientated way of working
 • Cách làm việc có mục tiêu và định hướng kết quả

 • Confident and dynamic personality, commercially aware.
 • Tự tin và năng động, hiểu biết về mặt thương mại.

 • Ability to persuade, communicate well and take responsibility for work.
 • Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc.

  Benefit / Phúc lợi

 • Salary : The agreement depends on the capacity of the candidate when participating in the interview.
 • Mức lương : thỏa thuận tùy thuộc năng lực của ứng viên khi tham gia phỏng vấn.

 • Receive monthly incentive according to company policy
 • Nhận incentive hàng tháng theo chính sách công ty

 • Year-end bonus according to company policy and revenue
 • Thưởng cuối năm tùy theo theo chính sách công ty và doanh thu đạt được

 • Working times : From Monday to Friday
 • Thời gian làm việc : từ thứ hai đến thứ sáu.

 • Professional working environment, dynamic, advancement
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến

 • Participate in advanced training courses on and off the company
 • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty

 • Fully entitled to other social welfare regimen such as :
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội khác như :

  Social, accident insurance and health insurance

 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn và Bảo hiểm sức khỏe;
 • Annual holiday;
 • Nghỉ mát hàng năm;
 • Participate in the activities of the Company quarterly /

  Tham gia các hoạt động vui chơi theo quý của Công ty.

  Visiting the sickness, fondness, the union's birthday.

  Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật của Công đoàn.

  Annual Leave : 15 days / years, 3 years increased by 1 day

  Phép năm : 15 ngày / năm, 3 năm tăng 1 ngày

  Monthly and Quarterly incentive

  Thưởng tháng và thưởng quý

  Enjoy other modes as prescribed by the company

  Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty

  Người liên hệ : Ms.Cúc Số đt 0937388545 (zalo)

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký