GUCCI Client Advisor
GUCCI
Ho Chi Minh
3 ngày trước

Summary

Job Family Group Description - Sales / Omni-Channel : Combines all positions within the different sales channels : retail, wholesale and e-commerce.

Also includes all activities to support store management. Job Family Description -Retail Selling : Represents the brand to clients.

Guides them at every stage of the buying journey. Provides support on styles, product characteristics and trends. Sub-Job Family Description - Sales Assistant : Advises our customers during the buying journey.

Presents the collection using brand standards. As the visible face of the brand follows company values. Contributes to reaching set sales targets and enhances customer satisfaction. Job Description

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký