IT Executive
Bw Industrial Development Jsc
Ho Chi Minh City, VN
1 ngày trước
source : Glints

1. IT jobs :

1.1 Helpdesk Service for daily operating :

Laptop setup includes Windows installation, configuration, troubleshooting & maintenance

Support other application software

General user support

1.2 Network operation support

1.3 Ad-hoc basis

2 Office facility jobs :

2.1 Office printer : control, troubleshoot, manage printing jobs, report printing usage

2.2 Telephone system : installation, configuration, support conference calls

2.3 Surveillance system : monitor, check report database per demand, contact supplier for repairing system errors

2.4 Support other company’s tasks according to assignments

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký