[VINPRO] TRƯỞNG NHÓM THANH TRA & KSCL
Vingroup
TP Hồ Chí Minh, Vietnam
20 ngày trước

1. Kế hoạch

 • Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất bổ sung bộ kế hoạch hành động cho tất cả các mảng hoạt động của bộ phận mình quản lý. Khi phát sinh các chiến dịch, dự án lập kế hoạch bổ sung, cập nhật vào bộ kế hoạch này.
 • Xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết.
 • Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.
 • Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc, tạo các cơ chế động viên hoặc gây sức ép để các cơ sở hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.
 • Đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch trong tương lai.
 • 2.Nhân sự

 • Tham gia xây dựng và tổ chức bộ máy, định biên : thường xuyên nghiên cứu suy nghĩ để tìm ra được các sáng kiến cải tổ bộ máy, sắp xếp, điều chỉnh nhân sự để hoạt động của bộ máy tốt hơn, hiệu quả hơn và đề xuất cho CBLĐ cấp trên.
 • Thường xuyên kiểm tra đánh giá số lượng, chất lượng Cán bộ nhân viên (CBNV) trong phạm vi quản lý; Cung ứng CBNV (đề xuất tuyển dụng + bổ nhiệm) đối với các chức danh thuộc phạm vi mình quản lý;
 • Luôn đảm bảo đủ số lượng và chất lượng các CBNV theo biên chế đã được phê duyệt.

 • Đào tạo : Tổ chức, kiểm soát công tác đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt, để đảm bảo các CBNV trong bộ phận có tay nghề tốt, nắm vững các tiêu chuẩn, quy định quy trình của P&L mình;
 • CBNV hiểu, thực hiện văn hoá, phong cách làm việc của Tập đoàn và hoàn thành công việc của mình.

 • Hỗ trợ và kiểm soát lộ trình phát triển cá nhân của các CBLĐ dưới quyền. Các CBLĐ dưới quyền phát triển được đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc đánh giá, xếp bậc, thứ tự CBNV hàng tháng để làm cơ sở khen thưởng, tăng lương, sa thải theo các quy định của Tập đoàn.
 • Quan tâm xây dựng môi trường làm việc tốt trong bộ phận của mình, quan tâm chăm sóc đời sống CBNV và thúc đẩy tốt các phong trào văn thể.
 • 3.Tài chính

 • Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai ngân sách trong phạm vi quản lý
 • 4.Quy định Quy chế

 • Tham gia xây dựng và tổ chức việc thực hiện Quy định Quy chế của Công ty, tuân thủ các tiêu chuẩn dịch vụ thương hiệu, hệ thống các Quy trình, hướng dẫn trong phạm vi quản lý.
 • Thường xuyên nghiên cứu và đào tạo, nắm rõ các QĐQC, MTCV của bản thân và các cấp dưới.
 • Rà soát hệ thống quy định quy chế, mô tả công việc của các bộ phận / chức danh, tiêu chuẩn, chính sách; điều chỉnh và đề xuất điều chỉnh, cập nhật theo thẩm quyền.
 • Nghiên cứu đề xuất các điều chỉnh, cập nhật về chính sách, quy định quy chế, tiêu chuẩn.
 • 5.Pháp chế

 • Tuân thủ thực hiện bảng kiểm tuân thủ của công ty và bộ phận.
 • Tự trang bị kiến thức cơ bản về pháp lý, chịu trách nhiệm phê duyệt các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của Tập đoàn, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tổ chức, triển khai, hỗ trợ, kiểm soát, đánh giá và thanh tra các công việc của bộ phận mình để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.
 • 6.Công việc chuyên môn

  6.1.Thanh tra :

 • Lập kế hoạch, tổ chức thanh tra và kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ hoạt động tại các cơ sở theo các kế hoạch được duyệt, bao gồm :
 • Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy định về tiêu chuẩn dịch vụ, chất lượng sản phẩm, an toàn, an ninh tại các cơ sở.
 • Đề xuất xử lý và khắc phục kịp thời các vi phạm.

 • Tổ chức thực hiện điều tra / thanh tra các sự vụ / vụ việc (khi phát sinh).
 • Chủ động phát hiện, đề xuất và trực tiếp thanh tra, xử lý các sự vụ phức tạp, nghiêm trọng.
 • Thẩm định các đề xuất kỷ luật theo thẩm quyền, đảm bảo các vi phạm được xử lý đúng và đủ.
 • Tổng hợp và cập nhật vào kỷ yếu những lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc có giá trị giáo dục / cảnh báo lớn
 • Tiếp nhận và chủ động / đề xuất (theo thẩm quyền) phối hợp các bộ phận liên quan thanh tra, xử lý các vụ việc mang tính hệ thống, liên bộ phận.
 • 6.2.Quản trị rủi ro

 • Để ý phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong phạm vi công việc của mình;
 • Phân tích và đề xuất cải tiến quy trình, quy định, đề xuất các giải pháp xử lý mang tính hệ thống để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn, các lỗi vi phạm gây thiệt hại, thất thoát lớn cho Công ty.
 • Đề xuất tổ chức trao đổi các sự vụ / rủi ro để CBLĐ cơ sở tự rà soát, xử lý / phối hợp xử lý / chủ động phòng ngừa.
 • Yêu cầu

 • Tối thiểu 04 năm làm KCS trong đó có ít nhất 1 năm làm quản lý.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích và lập kế hoạch.
 • Sử dụng tin học chuyên ngành và tin văn phòng thành thạo.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Quyền lợi

 • Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn : được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cɑo cấp củɑ Ƭập đoàn Vingroup như : Vinpeɑrl, Vinmec, Vinschool...
 • Được đào tạo nâng cɑo nghiệp vụ
 • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký