Nhân Viên Kinh Doanh - Executive Sale & Marketing
Khách Sạn Pearl River
Km 08 Đường Phạm Văn Đồng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng, Việt Nam
2 ngày trước
source : CareerLink
 • Strengthen the hotel positioning in the market effectively and utilize its resources to maximize hotels exposure and usage.
 • Achieve its goal of securing new markets for the various hotel outlets and services offered. Increase overall operating profits for the hotel and its operation.

 • Thực hiện hiệu quả việc tăng cường và sử dụng nguồn lực của mình để tối đa hóa thị trường tiếp xúc và sử dụng khách sạn.
 • Đạt được mục tiêu mở rộng thị trường mới đối với các hạng mục và dịch vụ khác nhau của khách sạn. Tăng lợi nhuận hoạt động tổng thể và hoạt động của khách sạn.

 • Work Experience : At least two years experience as a Sales and Marketing Executive.
 • Preferably in the hospitality industry.
 • Ability to work in a computer based, multi-task environment.
 • Must be able to work independently with little supervision, as well as have the ability to consider, evaluate and make sound business decisions regarding financial related questions.
 • Must be familiar with laws, regulations and generally accepted Sales and Marketing principles within the country.
 • Kinh nghiệm làm việc : Ít nhất hai năm kinh nghiệm làm Chuyên viên bán hàng và tiếp thị.
 • Có kinh nghiệm trong ngành khách sạn là lợi thế.
 • Có khả năng làm việc trong môi trường đa tác vụ dựa trên máy tính.
 • Có khả năng làm việc độc lập với ít sự giám sát, cũng như có khả năng xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn liên quan đến các vấn đề liên quan đến tài chính.
 • Có hiểu biết về luật pháp, quy định và các nguyên tắc được chấp nhận đối với Bán hàng và Tiếp thị trong nước.
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký