CVCC Quản Lý Dự Án “Hệ Thống Quản Trị Rủi Ro Hoạt Động” Kiêm Quản Trị RRHĐ Mảng CNTT_ TA031
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Hà Nội, Việt Nam
2 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Lập kế hoạch và quản lý dự án : xây dựng và triển khai hệ thống Quản trị Rủi ro hoạt động

 • Xây dựng bộ yêu cầu kỹ thuật và chức năng đối với phần mềm ORMS, làm cơ sở để các Nhà thầu gửi Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất Tài chính
 • Xây dựng Kế hoạch tổng thể của Dự án, thực hiện kiểm soát công việc của Dự án để đảm bảo tiến độ.
 • Quản lý nguồn lực và ngân sách của Dự án
 • Quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện Dự án, báo cáo ngay cho Giám đốc QTRRHĐ để kịp thời xử lý trong những tình huống nghiêm trọng.
 • Tham gia tìm hiểu các giải pháp đề xuất bởi các nhà thầu. Tư vấn cho lãnh đạo lựa chọn giải pháp tối ưu.
 • Xây dựng thang điểm để chấm thầu.
 • Điều phối công việc giữa các bên Pháp chế, IT, Tài chính, Mua sắm, QTRR trong việc lựa chọn nhà thầu, đàm phán ký hợp đồng và triển khai Dự án.
 • Tham gia vào quá trình đàm phán Hợp đồng với Nhà thầu, là đầu mối kiểm soát Phạm vi công việc của Hợp đồng và các điều khoản về chuyên môn.
 • Quản lý đối tác trong quá trình đàm phán và trong quá trình triển khai, cũng như vận hành hệ thống sau này.
 • Thực hiện xây dựng BRD, làm gap analysis khi triển khai Dự án.
 • Xây dựng các kịch bản UAT, rà soát kịch bản SIT
 • Quản lý và phân bổ nguồn lực để thực hiện tốt SIT và UAT
 • Viết báo cáo cho từng giai đoạn của Dự án, trình GĐ QTRRHĐ phê duyệt.
 • Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Dự án.
 • Quản lý về mặt chuyên môn các nhân sự tham gia Dự án từ Khối QTRR.
 • Lên kế hoạch đào tạo và thực hiện đào tạo người dùng hệ thống
 • Lên kế hoạch roll-out, thực hiện kế hoạch và triển khai áp dụng phần mềm
 • Yêu cầu :

 • 6-7 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng về Rủi ro hoạt động, liên quan tới việc xây dựng các hệ thống phục vụ QTRRHĐ.
 • Có kinh nghiệm về phân tích nghiệp vụ cho việc xây dựng hệ thống CNTT
 • Có kinh nghiệm làm quản lý dự án, phát triển hệ thống
 • Tiếng Anh khá cả 4 kỹ năng
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký