All
Vietravel
13/07/2018 Vietnam
5 ngày trước

Mô Tả Công Việc :

 • Function 1 : Manage activities
 • Establish HR plan and deploy all Vietravel Australia’s department
 • Develop business strategy for short term, mid-term and long term
 • Manage and follow up all department progress
 • Evaluate performances and report to superior to make adjustment if necessary
 • Function 2 : Marketing and establish travel services development system
 • Build up marketing and PR plan and travel services development system according to Head quarter’s plan
 • Select communication channel and manage product’s distribution channel in market
 • Enlarge market development system to sell services by different means, associate with other individual, organization, business unit in Australia
 • Function 3 : Establish product / services :
 • Study and establish a variety of products / services to meet Australia market’s demand
 • Associate with suppliers to create a diversity of products / services
 • Cooperate with departments such as Leisure, MICE, Purchasing to create products / services adapted to clients for travel
 • Function 4 : Establish Corporate culture
 • Build up HR plan based on each employee needs and expectations.
 • Establish Conduct code, Corporate culture and Healthy work environment.
 • Develop work processes, coordinate with departments in Unit and with Head quarter.
 • Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký