IoT hardware engineer
Grab Vietnam
Việt Nam
6 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc 1.IOT Hardware Engineer2.1 IOT Electronic Engineer

岗位职责

1 独立完成产品方案设计 包括方案Proposal 元器件选型 电路设计 生产 调试 量产以及产品迭代的相关性工作

2 负责器件的验证 产品线技术lead工作

3 协同产品 ID MD SW Team的设计工作 Review PCB和软硬件测试用例 对产品的可量产性和可靠性直接负责

4 研发技术资料整理和归档 如设计文档 性能文档等 需要理论分析 结果验证能力

5 协助研发流程的建设工作 组内辅助性工作以及领导交办的其他工作任务

岗位要求

1. 本科及其以上学历 电子及相关专业

2 五年以上硬件相关性工作经验 3年以上产品设计经验 独立负责至少3款量产产品开发 熟悉DFM和产品认证

3 精通Thermal设计 低功耗设计 RF设计能力 3G+GPS+BLE 有实际产品开发经验

4 精通EMC / EMI原理及理论知识 具备丰富的EMC / EMI实际解决能力 保证产品认证及内部严格的测试要求

5 精通SI,PI原理及设计规则 须有解决实现SI / PI问题的能力 有USB3.0 PCIE DDR EMMC UFS等实际解决能力优先

6 有高通 MTK Samsung等旗舰平台设计经验优先 有BMS设计经验优先 有项目管理 产品sense优先

2.2 Electronic Engineer for BMS

岗位职责

1 独立完成产品方案设计 包括方案Proposal 元器件选型 电路设计 生产 调试 量产以及产品迭代的相关性工作

2 负责器件的验证 产品线技术lead工作

3 协同产品 ID MD SW Team的设计工作 Review PCB和软硬件测试用例 对产品的可量产性和可靠性直接负责

4 研发技术资料整理和归档 如设计文档 性能文档等 需要理论分析 结果验证能力

5 协助研发流程的建设工作 组内辅助性工作以及领导交办的其他工作任务

岗位要求

1. 本科及其以上学历 电子及相关专业

2 五年以上硬件相关性工作经验 3年以上产品设计经验 独立负责至少3款量产产品开发 熟悉DFM和产品认证

3 精通Thermal设计 低功耗设计 RF设计能力 3G+GPS+BLE 有实际产品开发经验

4 精通EMC / EMI原理及理论知识 具备丰富的EMC / EMI实际解决能力 保证产品认证及内部严格的测试要求

5 精通SI,PI原理及设计规则 须有解决实现SI / PI问题的能力 有USB3.0 PCIE DDR EMMC UFS等实际解决能力优先

6 有高通 MTK Samsung等旗舰平台设计经验优先 有BMS设计经验优先 有项目管理 产品sense优先

岗位职责

1 独立完成智能交通类产品的PCB的布局 布线工作

2 配合EE / MD / RF工程师 完成产品设计工作

3 独立完成PCB生产性文件设计 管控工作 Gerber / 制板工艺 / 拼板文件 / 工程EQ / SMT贴片文件等)

4 负责协助NPI 优化PCBA的生产工艺 并制订设计标准和方法

5 负责建立和维护公司元器件库 负责PCB相关文件的存档管理

任职要求

1 大专及以上学历 计算机 通讯 电子等相关专业

2 五年以上PCB Layout工作经验 有HDI 板的设计经验 深刻理解RF 模拟和数字信号的布局布线要求 能够独立完成PCB布局布线设计 笔记本电脑 旗舰手机平台优先

3 精通各种EDA工具 如Cadence Altium Pads Cam350等软件

4 精通可靠性设计 RF设计 信号完整性 SI 电源完整性 PI 设计 熟悉EMC / EMI

5 精通MTK 高通等平台layout规则 熟悉DFM 安规等PCB设计要求 熟悉PCB生产 PCB制作等工艺

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký