Chuyên viên thu giữ bất động sản - Trung tâm Xử lý nợ tại Miền Trung
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Đà Nẵng
4 ngày trước

Mô Tả Công Việc

1. Người lao động được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc học việc / thử việc

2. Người lao động được tuyển dụng mới nhưng đã có từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

3. Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện công việc độc lập tuy nhiên vẫn cần sự kèm cặp, hướng dẫn

Yêu Cầu Công Việc

1. Tiếp nhận thẩm định hồ sơ và trình phương án xử lý

 • Nghiên cứu hồ sơ khoản vay áp dụng biện pháp thu giữ TSBĐ theo sự phân công của Trung tâm, Phòng;
 • Lập tờ trình, đề xuất phương án thực hiện trình Lãnh đạo Ban / Trung tâm / Phòng ký duyệt về việc đề xuất phương án thu giữ TSBĐ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thực hiện việc thu giữ tài sản có giá trị dưới 10 tỷ đồng và / hoặc tài sản thu giữ không phức tạp.
 • Xử lý các khoản nợ thuộc chức năng của cấp nhân viên thu giữ do Giám đốc Trung tâm / Trưởng phòng giao.
 • 2. Chủ động phối hợp với các đầu mối, đơn vị, bộ phận nghiệp vụ khác đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ thông qua biện pháp nhận bàn giao / thu giữ TSBĐ :

 • Đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ thông qua biện pháp thu giữ TSBĐ là bất động sản;
 • Tư vấn cho các cấp Lãnh đạo và Đơn vị kinh doanh về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ.
 • 3. Thực hiện xử lý nợ theo phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt :

 • Thực hiện việc nhận bàn giao TSBĐ từ khách hàng hoặc thực hiện biện pháp thu giữ TSBĐ là bất động sản;
 • Phối hợp với các đơn vị / bộ phận nghiệp vụ trong Ban XLN triển khai các biện pháp xử lý nợ khác;
 • Phối hợp với các đơn vị / bộ phận nghiệp vụ khác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý khoản nợ. 4. Cập nhật và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả xử lý nợ bằng biện pháp nhận bàn giao / thu giữ TSBĐ theo định kỳ tháng / quý / năm hoặc theo yêu cầu của cấp thẩm quyền.
 • 5. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký