Chinese Interpreter and Translator
TNHH INFINITE DIGITAL MEDIA SERVICES
Hồ Chí Minh, Vietnam
3 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

Objective / Mục tiêu công việc :

Facilitate effective communication between two parties that do not speak a similar language by converting one spoken language to another.

Responsibilities / Trách nhiệm :

 • Attend conferences, meetings, taking down note & minutes and interpreting to mediate discussion / Tham dự phiên dịch trong các buổi họp, hội nghị : ghi chép, khai thác thông tin và đóng vai trò trung gian trong cuộc thảo luận.
 • Translate a variety of documents including technical, business, finance and commercial materials / Dịch nhiều loại tài liệu đa dạng bao gồm : tài liệu kỹ thuật, kinh doanh, tài chính và thương mại.
 • Do report monthly to the Manager / Lập báo cáo công việc hàng tháng với Quản lý
 • Support other tasks under Manager’s requirement / Hỗ trợ các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký