Manager, Agency MIS & Sales contest
The Manufacturers Life Insurance Company
Dist.7, Saigon VN
1 ngày trước

Job Description :

Are you looking for unlimited opportunities to develop and succeed? With work that challenges and makes a difference, within a flexible and supportive environment, we can help our customers achieve their dreams and aspirations.

Job Description

Manage day to day operating activities of MIS team / Quản lý công việc của đội MIS ABD

 • Keep track of calculation / coding methods of all sale metrics of Agency Sale Channel on all reports.
 • Cập nhật công thức / phương pháp / lập trình cho việc tính toán và truy xuất số liệu cho các báo cáo

 • Monitor and make sure result of Agency’s sale metrics are consistent across all systems and all reports accurately
 • Giám sát và kiểm tra kết quả dữ liệu đo lường Kinh doanh cho các bộ phận trong Khối Đại lý đảm bảo tính chính xác toàn hệ thống báo cáo

 • Monitor daily Morning sale and End-day sale report and monthly or quarterly sale and performance reports of Agency Sale Channel are delivered to stakeholders timely & exactly.
 • Giám sát việc hoàn tất và gửi các báo cáo kết quả Kinh doanh mỗi ngày / tháng / quý cho các Giám đốc Kinh Doanh khu vực và Giám đốc vùng chính xác và đúng thời gian quy định

 • Monitor & work with respective departments to keep Agency Websites updated in time & accurately
 • Kiểm tra và hợp tác với các bộ phận liên quan cập nhật các nội dung và thông tin trên AWS kịp thời & chính xác

 • Calculate and propose new target of sale managers in case of restructured or new setup or refresh
 • Tính toán và đề xuất chỉ tiêu kinh doanh cho Giám đốc Kinh doanh khu vực cho các trường hợp tái cấu trúc và thành lập VP mới hoặc điểu chỉnh hàng năm

 • Run and double-check tracking result report for sale contests weekly / monthly / quarterly / annually
 • Kiểm tra chéo kết quả các chương trình thưởng / hỗ trợ Kinh doanh hàng tuần / tháng / quý / năm

 • Monitor & confirm final result of sale contest and working with payroll team to make the payment to sale contests’ qualifiers in time & accurately
 • Giám sát & xác nhận với Bộ phận Thanh toán hoa hồng kết quả thưởng chương trình thi đua đảm bảo việc chi trả kịp thời & chính xác cho đại lý / quản lý

 • Collaborate with other departments and IT to develop new reports of Agency Sale Channel per request or per project.
 • Hợp tác với các bộ phận liên quan & IT trong việc phát triển báo cáo mới hoặc theo các dự án

 • Improve the department’s productivity and service turnaround time
 • Cải thiện năng suất và thời gian phục vụ chuẩn của bộ phận

 • Handle issues incurred in operation and cooperate with other departments to strengthen Agency service, as well as to solve problems raised
 • Xử lý các vấn đề phát sinh trong nhóm và phối hợp với các bộ phận khác để củng cố dịch vụ Khối Đại lý , cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh

 • Keep department’s guidelines and procedures and workflow updated and meeting the needs of Agency and corporate requirements
 • Cập nhật quy trình và quy định phù hợp với thực tế và đáp ứng với nhu cầu của Khối Đại lý cũng như các quy định của tổ chức

 • Assess, monitor and control risks of Agency Sale Channel’s data sharing and take measures to relieve or prevent
 • Đánh giá và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong việc chia sẻ dữ liệu và đưa ra các biện pháp giải quyết và ngăn chặn rủi ro

  Others / Các công việc khác

 • Take any tasks or participate in project assignment from time to time
 • Thực hiện các công việc được giao khác tại từng thời điểm

 • Support other departments in ABD related matters
 • Hỗ trợ các đội khác trong bộ phận các công việc có liên quan

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký