Purchasing Supervisor - Giám Sát Mua Hàng
FURAMA RESORT ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng
5 giờ trước
source : Hoteljob

NHIỆMVỤ CHUNG

 • To ensure the timely procurement ofall goods required by the hotel and Ariyana Center at the best available price and quality.
 • Đảmbảo cung cấp đúng thời gian tất cả các lọai hàng hóa cho khách sạn và Trung TâmAriyana với giá cả và chất lượng tốt nhất

 • To ensure the implementation ofpurchasing policies and procedures.
 • Đảm bảo việc tuân thủ theo chính sách mua hàng và các thủtục mua hàng của các bộ phận

 • To assist Purchasing Manager inpurchasing issues and monitor Puchaser daily for operating of Purchasing office.
 • Hổ trợ Trưởng phòng mua hàng trong các vấn đề mua hàng vàgiám sát nhân viên mua hàng đối với các hoạt động hằng ngày của phòng mua hàng.

  RESPONSIBILITIESAND MEANS

  TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ

 • To review purchase requisitionsconsidering issues such as lead times, standardization, quantity discounts, andpurchasing budgets.
 • Kiểm tra kỹ các yêu cầu mua hàng, ghinhớ các yêu cầu : Thời gian giao hàng, tiêu chuẩn, số lượng được giảm giá, vàngân sách mua sắm của nhóm hàng này

 • To assist anyDepartment in the hotel in formulating their material requirements and to use competitive bidding or otherapproved procedures to obtain the best price.
 • Giúpđỡ các bộ phận trong khách sạn tính toán đơn hàng mà họ yêu cầu sử dụng so sánhgiá và các quy trình được duyệt khác nhằm có được giá tốt nhất

 • To engage invalue analysis of currently purchased materials in an effort to achieve cost savings without sacrificingquality.
 • Phântích giá trị của các nguyên liệu mới mua nhằm có được mức giá mua rẻ mà vẫn đảmbảo chất lượng

 • To check andmanage the current supplier's list by identifying potential suppliers and conducting vendor visits.
 • Kiểmtra và quản lý danh mục nhà cung cấp đối với tất cả các lọai hàng hóa bằng cáchxác định các nhà cung cấp tiềm năng và tiến hành khảo sát nhà cung cấp

 • To be informed about technologicalinnovations and to review lower cost substitute materials with all departments.
 • Theodõi cập nhật các cuộc cách mạng kỹ thuật, cùng các bộ phận lựa các nguyên liệuthay thế rẻ hơn

 • To manage supplier relations formaximum mutual benefits.
 • Giữ mối quan hệvới nhà cung cấp nhằm mục đích hợp tác mang lại lợi ích cho khách sạn lẫn ngườibán.

  ADMINISTRATIVERESPONSIBILITIES

  TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

 • To identify and select suppliers,including order follow up and vendor file management.
 • Xác định và lựa chọn nhà cung cấp, bao gồm việc theo dõiviệc thực hiện các đơn đặt hàng và hồ sơ thông tin về nhà cung cấp

 • To deal with Customs and local authorities.
 • Thương lượng với các khách hàng và các cơ quan có thẩmquyền ở địa Phương.

 • To keep good relationship and coordinatewith all departments in hotel in purchasing procedure.
 • Giữ mối quan hệ tốt và hợp tác với tất cả các bộ phận trongkhách sạn trong quá trình mua hàng.

  TECHNICAL RESPONSIBILITIES

  TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN

 • To oversee and ensure the effectiveimplementation of the tender system so that the continuous supply of quality goods and services tothe hotel is not compromised.
 • Đánh giá tổng quát và đảm bảo áp dụngmột cách hiệu quả hệ thống các nhà cung cấp (được lựac chọn sau khi sosánh) để đảm bảo liên tục nguồn hàng hóavà dịch vụ có chất lượng tốt cho khách sạn mà không phải đi đến một thõa hiệpnào khác với nhà cung cấp.

 • To ensure the timely preparation ofpurchase orders so that all approved purchase requests can be ordered and the goods delivered by the suppliers on the dateneeded.
 • Đảmbảo đúng thời gian chuẩn bị đơn hàng để cho tất cả các yêu cầu hàng được duyệtđều được lập đơn yêu cầu hàng và về đúng tiến độ

 • To conductperiodic market surveys in association with the Departments concerned to determine and / or validate theavailability and prices of market goods.
 • Thựchiện khảo sát thị trường theo định kỳ với sự phối hợp các bộ phận có liên quanđể quyết định và / hoặc phê chuẩn mặt hàng, giá cả.

 • To coordinateand liaise with the Head of Department on all matters relating to quality and reliability of delivery withrespect to current and potential suppliers.
 • Phốihợp và liên lạc với các trưởng bộ phận để giải quyêt các vấn đề quan trọng nhưchất lượng, độ tin cậy về khả năng giao hàng của nhà cung cấp nhằm tuân thủtheo các tiêu chuẩn chất lượng của khách sạn

 • To keep track of all outstandingpurchase orders to ensure that goods are delivered on time.
 • Theo dõi các đơn hàng chưa nhận để đảm bảo hàng hóa đượcgiao đúng hạn,

 • To coordinate with Cost Controller toensure that all purchase request (PR) are approved as per company procedure andpolicy, make sure no PR is missing or left out for a long time.
 • Phốihợp chặt chẽ với Quản Lí Chi Phí để đảm bảo các yêu cầu mua hàng được duyệttheo đúng qui trình và chính sách của công ty, đảm bảo không có yêu cầu muahàng nào bị bỏ sót hay quên lãng quá lâu.

 • To coordinate with Receiving Sectionto ensure that pending items will not be missing or left out for a long time.
 • Phốihợp chặt chẽ với bộ phận nhận hàng để đảm bảo các đơn hàng chưa giao không bịbỏ sót hoặc quên lãng quá lâu.

  COMMERCIALRESPONSIBILITIES

  TRÁCHNHIỆM QUAN HỆ THƯƠNG MẠI

 • To visit and evaluate suppliers, torequest quotations or bids, to negotiate prices and terms, to place orders, to resolve problems, to follow upany outstanding delivery and activate any payment with Hotel current suppliers and potential suppliers.
 • Khảo sát và đánhgiá các nhà cung cấp, yêu cầu báo giá hoặc đấu giá, mặc cá về giá cả và cácđiều khoản, đạt hàng, giải quyết các vướng mắc, theo dõi hàng chưa nhận được vàyêu cầu thanh toán nhanh đối với các nhà cung cấp hiên hành và các nhà cung cấptiềm năng

 • To cultivatea sound relationship with the Hotel's suppliers.
 • Tạo mối quan hệ tốtvới các nhà cung cấp của khách sạn

 • To find outnew suppliers and potential supplier.
 • Tìm thêm nhiều nhàcung cấp mới và nhà cung cấp có năng lực.

  QUANHỆ

 • To report directly to PurchasingManager
 • Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng mua hàng

 • Works closely with all departments of the hotel.
 • Kết hợp chặt chẽ với các bộ phận

  CÁC TRÁCH NHIỆMKHÁC

 • To be ready and responsible whenassigned to perform any other duties as designated by management.
 • Sẵnsàng nhận và làm tốt các công việc được giao bới các vị trí cao hơn

  Quyền lợi được hưởng

 • Theo Luật Lao động và các Chế độ, Chính sách của Furama Resort Đà Nẵng
 • Yêu cầu công việc

 • Proven working experience as purchasing manager, agent or officer
 • Familiarity with sourcing and vendor management
 • Interest in market dynamics along with business sense
 • A knack for negotiation and networking
 • Working experience of vendor management software
 • Ability to gather and analyse data and to work with figures
 • Solid judgement along with decision making skills
 • Strong leadership capabilities
 • BS degree in supply chain management, logistics or business administration
 • Yêu cầu hồ sơ

  Ứng viên vui lòng gửi CV vào địa chỉ Gửi email hoặc gọi điện về số (0511) 3847888 - Yêu cầu nối máy cho Phòng Nhân sự Furama để liên hệ với Mr. Phú / Ms.Nhường

  Chia sẻ

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký