SysOps / DevOps Engineer
Grab Vietnam
Việt Nam
5 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Holly please update JD accordingly.

负责公司生产环境的搭建和维护 负责设计平台架构解决方案 开发 维护相关工具 包括配置管理 CI 监控 SLA 性能管理和可用性管理等

职责

 • 设计并实现基于Infrastructure as a Code的微服务架构解决方案
 • 使用自动化等手段发现并解决核心系统出现的问题 并防止故障再次发生
 • 参与对架构的设计 变更 发布和故障管理
 • 和开发团队一起 不断提升系统的稳定性 可靠性和可扩展性
 • 基本要求

 • 计算机科学 软件工程或信息科学专业本科以上
 • 至少3-5年中大型互联网公司运维经验
 • 对Linix操作系统有较深理解和应用
 • 熟练配置 管理和调优常用软件 Nginx Redis, Rsyslog LVS Zookeeper Kafka等
 • 熟练使用配置管理工具 如Ansible Puppet Chef
 • 熟悉CI CD流程 有Jenkins维护经验
 • 有云服务AWS Google Cloud 阿里云的使用 管理经验
 • 熟练使用Python,Shell等脚本语言
 • 优秀的分析问题和逻辑思维能力
 • 有较高的责任心和担当 能在较高压力下工作
 • 较好的英语读写能力
 • 更高要求 :

 • 有生产系统使用Docker和k8s经验
 • 对AWS的服务有较深的理解和丰富的管理经验 EC2 ELB ALB ASG S3 DynamoDB R53 Lambda
 • 有使用TerraForm的经验
 • 出色的英文听读写能力 加分项
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký