Marketing Manager
TNHH INFINITE DIGITAL MEDIA SERVICES
Hồ Chí Minh, Vietnam
5 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

The key focus of this position is to build and manage the companies’ Family Amusement Centers (FEC) in Ho Chi Minh City and / or other provinces.

You are responsible for the entire market targeting, planning, execution and management.

Mục tiêu trọng tâm của vị trí Quản lý Marketing là xây dựng và quản lý các Trung tâm giải trí gia đình (FEC) tại thành phố Hồ Chí Minh và / hoặc các tỉnh khác.

Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ mục tiêu thị trường, lập kế hoạch, thực hiện và quản lý.

1. Ability to identify potential market areas or locations with high demands and needs for Family Amusement Centers (FEC) in Ho Chi Minh and other provinces, conduct market research and provide reliable data on area studies , consumer’s behaviors, population, income level and spending power to evaluate and identity potential market for business ventures and development.

Khả năng xác định các khu vực, địa điểm thị trường tiềm năng, nơi có nhu cầu cao đối với Trung tâm giải trí gia đình (FEC) tại Hồ Chí Minh và các tỉnh khác, thực hiện nghiên cứu thị trường và cung cấp thông tin dữ liệu đáng tin cậy về các khu vực nghiên cứu, hành vi tiêu dùng, dân số, mức thu nhập và khả năng chi tiêu để đánh giá, xác định thị trường tiềm năng cho các dự án kinh doanh và phát triển.

2. Ability to collect data on competitors’ business operations, products, pricing and locations, which are relevant to business venture’s strategic planning.

Khả năng thu thập dữ liệu về các Công ty đối thủ, những hoạt động kinh doanh, sản phẩm, giá cả và địa điểm cạnh tranh có liên quan để xây dựng dự án chiến lược kinh doanh.

3. Ability to calculate budget on total investment costs for setting up outlets and forecast timeframe for ROI and profit’s level.

Khả năng tính toán tổng ngân sách chi phí đầu tư để thiết lập các cửa hàng, dự đoán thời gian hoàn vốn và mức lợi nhuận của các khoản đầu tư.

4. Ability to conduct presentation on market analysis and evaluation on targeted location for business ventures and development to Board of Directors.

Khả năng trình bày, phân tích và đánh giá thị trường về vị trí mục tiêu của các dự án kinh doanh và phát triển cho Ban Giám đốc.

5. Responsible for locating and securing suitable for opening new outlets, negotiating contract terms & rental fees for the benefit of the company.

Chịu trách nhiệm trong việc định vị phù hợp và đảm bảo để mở cửa hàng mới, đàm phán các điều khoản hợp đồng và phí thuê vì lợi ích của công ty.

6. Responsible for keeping check on outlets’ layouts and displays which is most attractive to targeted consumers.

Chịu trách nhiệm kiểm tra việc bố trí và trưng bày tại cửa hàng nhằm thu hút khách hàng.

7. Responsible for hiring and managing the right people to ensure the success and quality of business operations and development.

Chịu trách nhiệm tuyển dụng và quản lý nhân viên để đảm bảo chất lượng của hoạt động kinh doanh và phát triển

Yêu Cầu Công Việc

 • Ability to present information confidently and concisely. / Khả năng trình bày một cách tự tin và chính xác
 • Good decision making / Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
 • Minimum 3 years of experience / Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
 • Added advantage for candidates with good command in English or Chinese language / Ứng viên biết thêm Tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế
 • BSc / MSc degree in Business, Marketing or related field / Bằng cử nhân Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Honesty and Responsible at work / Trung thực và trách nhiệm trong công việc.
 • Attitude and Integrity is everything / Thái độ chính trực và có trách nhiệm.
 • Skills / Kỹ năng :

 • Good communication and negotiation skills. / Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
 • Strong business judgment / Mạnh về phán đoán kinh doanh
 • Strong problem solving skills / Mạnh về giải quyết vấn đề
 • Leadership and management skills / Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
 • Thông tin khác

 • Bằng cấp : Đại học
 • Độ tuổi : Không giới hạn tuổi
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký