Automation Tester
Vietnam International Bank
Hồ Chí Minh, Vietnam
2 ngày trước

Job Description

Mục đích công việc :

Chịu trách nhiệm (i) thực hiện phân tích kịch bản kiểm thử tự động , đề xuất giải pháp tự động hóa và thực hiện công việc kiểm thử phần mềm và (ii) đảm bảo các giải pháp kiểm thử tự động áp dụng phù hợp với chiến lược công nghệ của VIB.

Trách nhiệm :

 • Tiếp nhận, quản lý, phân tích yêu cầu kiểm thử phần mềm tự động;
 • Đề xuất, cung cấp giải pháp mô hình kiểm thử và phát triển bộ công cụ kiểm thử;
 • Xây dựng và quản lý các tài liệu kiểm thử phần mềm tự động;
 • Tham gia, hỗ trợ nhóm kiểm thử xác định lỗi trong quá trình phát triển và vận hành;
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch cho các yêu cầu thay đổi;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
 • Yêu cầu :

 • Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương;
 • Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia) / 5 năm (Chuyên viên cao cấp) / 3 năm (Chuyên viên chính) / 1 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm về kiểm thử các dự án phần mềm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trong các tổ chức định chế tài chính hoặc ngân hàng;
 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java hoặc tương đương;
 • Kinh nghiệm sử dụng các bộ công cụ kiểm thử phần mềm tự động như Katalon, Postman, Rest Assured, SoapUI, Selenium Webdriver, Mobile automation test, Jmeter, Jenkins, v.v...;
 • Kinh nghiệm xây dựng các kịch bản kiểm thử, kế hoạch kiểm thử hoàn chỉnh cho một dự án phần mềm;
 • Tiếng Anh cơ bản.
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký