Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Huper Technology Co LtdTp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh Vietnam
4 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Huper Technology is a Singapore-based software technology company that delivers sophisticated and cutting edge solutions for E-commerce, Retail, Logistics industry.

Combining software & domains expertise, we delivers a high range of solutions in both local & overseas market. Our solutions includes Custom Application Development / Software Outsourcing Services, Offshore Software Development, Web Application Development, Mobile Application Development, Java, .

NET, PHP and Mobile Application.

We build a professional environment which supports you in improving your soft skills in communication, collaboration through training courses and English class as well as technical skills.

To meet the demand of the strong development of business, we are looking for excellent candidates for many positions. We can’t wait to find our next great talent!

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký