Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Hệ Thống
Công Ty TNHH Nhà Ga Hàng Hóa ALS
Hà Nội
18 giờ trước
source : CareerLink
 • Hướng dẫn các đơn vị sử dụng hệ thống tài liệu và quản lý hồ sơ
 • Soát xét format tài liệu
 • Hoàn thiện các thủ tục ban hành tài liệu
 • Quản lý toàn bộ hệ thống tài liệu (bản cứng, bản mềm, danh mục quản lý, tài liệu nội bộ, bên ngoài)
 • Thông báo tài liệu mới đến các đơn vị / cá nhân liên quan
 • Quản lý tài liệu lỗi thời
 • Quản lý toàn bộ hồ sơ thuộc phòng SQS
 • Tham gia thực hiện chương trình quản lý rủi ro
 • Rà soát danh mục đánh giá viên nội bộ cấp công ty
 • Xây dựng checklist đánh giá nội bộ cấp công ty, cấp đơn vị SQS
 • Tham gia chương trình đánh giá nội bộ cấp công ty
 • Tham gia chương trình đánh giá nội bộ cấp đơn vị SQS
 • Cập nhật, theo dõi chương trình đánh giá nội bộ cấp đơn vị các phòng TC - KT, QTNNL, HC
 • Kiểm tra việc tuân thủ hệ thống tài liệu, các kết luận liên quan đến các phòng TC - KT, QTNNL, HC
 • Quản lý phiếu CAR đối với những điểm KPH do SQS chịu trách nhiệm mở
 • Cập nhật, theo dõi, kiểm tra khắc phục đối với những điểm KPH thuộc các phòng TC - KT, QTNNL, HC
 • Tham gia chương trình cải tiến
 • Tham gia họp xem xét lãnh đạo cấp đơn vị các phòng TC - KT, QTNNL, HC
 • Báo cáo kêt quả thực công việc theo mảng chức năng
 • Tham gia Đào tạo và phát triển nhân sự (đào tạo, quy hoạch nhân sự và phát triển nghề nghiệp)
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng bộ phận
 • Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành QLCL, kinh tế,...
 • Kinh nghiệm : 2 năm
 • Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh đạt từ 225 - 450 điểm nghe và đọc của TOEIC, hoặc từ 3.5 - 4.0 điểm IELTS, hoặc từ 30 đến 45 điểm TOEFL IBT hoặc tương đương
 • Năng lực chuyên môn :
 • Kiến thức về hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001; tiêu chuẩn chuyên ngành hàng không và các quy định của pháp luật với dịch vụ hàng không
 • Xây dựng chính sách, quy chế, quy định tiêu chuẩn chất lượng
 • Kiểm soát và đánh giá chất lượng
 • Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
 • Quản lý rủi ro đối với hệ thống quản lý an toàn, chất lượng
 • Thực hiện tiêu chuẩn dịch vụ cam kết với khách hàng (SOP, SLA)
 • Trình bày văn bản
 • Quản lý hồ sơ, tài liệu văn bản
 • Năng lực bổ trợ :
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Giao tiếp và thuyết phục
 • Phân tích và tổng hợp
 • Viết văn bản và báo cáo
 • Thái độ và tố chất :
 • Trách nhiệm
 • Chủ động, linh hoạt sáng tạo
 • Quyết đoán nhưng mềm dẻo trong công việc
 • Kiên định, hướng mục tiêu
 • Yêu cầu khác : Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực trong công việc
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký