Giám Đốc Nghiên Cứu Kinh Doanh
Chi Nhánh HCM- Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp VinCommerce
Hồ Chí Minh, Vietnam
4 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

1. NGHIÊN CỨU & XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH

 • Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng và xu thế phát triển của ngành bán lẻ trong nước và khu vực.
 • Tham gia xây dựng định vị thương hiệu và hệ giá trị cốt lõi của VinMart+.
 • Xây dựng chiến lược hàng hóa (bao gồm nhóm dịch vụ tiện ích), chiến lược giá và các giải pháp để phát triển kinh doanh (trưng bày, khuyến mại).
 • 2. TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH

  2.1. Xây dựng và vận hành danh mục hàng hóa (assortment)

 • Dựa trên định vị thương hiệu, xây dựng danh mục hàng hóa cho chuỗi VinMart+ phù hợp với người tiêu dùng mục tiêu, nhằm tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận.
 • Phê duyệt Quy trình vận hành và rà soát danh mục hàng hóa,với cơ chế In-Out hợp lý nhằm tối đa hóa hiệu quả của danh mục hàng hóa.
 • 2.2. Xây dựng và quản lý chính sách giá

 • Phân nhóm ngành hàng theo vai trò và tầm quan trọng, từ đó xây dựng chính sách giá phù hợp cho từng nhóm hàng.
 • Kiểm soát việc thực hiện chính sách giá và đo lường được ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá lên hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo hình ảnh giá đồng bộ với định vị thương hiệu và đảm bảo đạt kế hoạch lãi cho ngành hàng.
 • 2.3. Quản lý chương trình khuyến mại

 • Xây dựng các nhóm hàng khuyến mại và hình thức khuyến mại cho VinMart+.
 • Thẩm định hàng hóa và hình thức khuyến mại của từng chương trình.
 • Đo lường hiệu quả khuyến mại của từng chương trình (hàng hóa và hình thức), rút kinh nghiệm và đề xuất cải tiến cho các chương trình tiếp theo.
 • 2.4. Quản lý trưng bày hàng hóa

 • Định hướng việc quy hoạch sơ đồ phân khu hàng hóa (layout) cho từng mô hình cửa hàng và sơ đồ trưng bày chi tiết hàng hóa (planogram) cho từng ngành hàng, nhằm tối ưu diện tích, tăng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời tạo nên hình ảnh thống nhất về layout trong toàn hệ thống VinMart+.
 • Kiểm soát việc triển khai trưng bày hàng hóa theo layout đã quy hoạch và tiêu chuẩn đã đề ra.
 • Kiểm tra và phê duyệt các tài liệu đào tạo về hướng dẫn trưng bày hàng hóa
 • Cùng Giám đốc ngành hàng và Phòng Marketing phê duyệt phương án quy hoạch các vị trí cho thuê hoặc thu phí hàng mới.
 • 3. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 • Nghiên cứu năng suất, hiệu quả của cán bộ nhân viên ( CBNV ) dưới quyền; từ đó đề xuất điều chỉnh sơ đồ tổ chức, định biên, chính sách nhân sự tối ưu cho bộ phận mình lãnh đạo;
 • đảm bảo bộ máy và chất lượng nhân sự tinh gọn, đơn giản, hiệu quả, dễ sử dụng.

 • Cung ứng (tuyển dụng và bổ nhiệm) CBNV dưới quyền đối với các chức danh thuộc phạm vi mình quản lý nhằm đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo định biên đã được phê duyệt.
 • Đào tạo cho CBNV dưới quyền và tham gia hoạt động giảng dạy chuyên môn cho cán bộ nhân viên của Công ty; đảm bảo việc đào tạo theo đúng kế hoạch đã phê duyệt với chất lượng tốt và CBNV hiểu, thực hiện văn hoá, phong cách làm việc của Tập đoàn, hoàn thành tốt công việc của mình.
 • Hỗ trợ và kiểm soát lộ trình phát triển nghề nghiệp của các cán bộ nhân viên dưới quyền theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Tổ chức đánh giá và xếp bậc đẩy đủ, chính xác CBNV dưới quyền, đảm bảo phản ánh đúng, đủ những đóng góp và giá trị thực tế đối với hệ thống.
 • Truyền lửa và dẫn dắt toàn quân cùng xây dựng môi trường làm việc văn minh, văn hóa cao theo bộ tiêu chí Môi trường làm việc của Tập đoàn.
 • 4. QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUY ĐỊNH, QUY CHẾ

 • Thường xuyên nghiên cứu để nắm rõ các quy định, quy chế (QĐQC), mô tả công việc (MTCV); đào tạo, hỗ trợ và kiểm soát CBNV dưới quyền làm đúng QĐQC.
 • 3 tháng 1 lần rà soát hệ thống QĐQC, tiêu chuẩn, chính sách do bộ phận xây dựng và MTCV của các chức danh thuộc bộ phận quản lý;
 • điều chỉnh và đề xuất điều chỉnh, cập nhật theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ theo cấu trúc đã quy định, có đầy đủ các văn bản với nội dung ngắn gọn, đơn giản, hữu dụng.

 • 6 tháng 1 lần tổ chức hội thảo của các CBLĐ để nghiên cứu đề xuất các điều chỉnh, cập nhật về chính sách, QĐQC, tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo các chính sách khen thưởng kỷ luật hợp lòng dân, phát huy tốt hiệu quả, đảm bảo tốc độ chất lượng công việc và tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa cao.
 • 5. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 • Tổ chức, triển khai, kiểm soát, đánh giá và thanh tra việc lập, thực hiện ngân sách; đảm bảo các đề xuất về ngân sách hợp lý, hiệu quả và được thực hiện đúng hoặc tốt hơn.
 • Quản lý tài sản trong phạm vi phụ trách, đảm bảo tuân thủ theo các quy định quản lý tài sản do Tập đoàn / Công ty ban hành :
 • o Các tài sản được mua sắm là cần thiết, đúng phạm vi ngân sách được duyệt, đúng thời điểm, đúng giá cả và chất lượng tốt theo spec.

  o Các tài sản được khai thác hiệu quả, tối ưu nhất, không bị thất thoát, lãng phí, hỏng hóc do không quản lý tải sản tốt.

  6. QUẢN LÝ TUÂN THỦ PHÁP CHẾ

 • Tự trang bị kiến thức cơ bản về pháp lý, chịu trách nhiệm phê duyệt các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của Tập đoàn, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tổ chức, triển khai, hỗ trợ, kiểm soát, đánh giá và thanh tra các công việc để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.
 • 7. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THANH TRA

 • Tổ chức hệ thống thanh tra kiểm soát chất lượng trong bộ phận mình quản lý, phân công việc thanh tra - kiểm soát cho các cán bộ lãnh đạo và nhân viên dưới quyền.
 • Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức việc thanh tra chuyên sâu / toàn diện đối với các hoạt động trong phạm vi quản lý của bộ phận, đảm bảo không có những vi phạm;
 • lớn / nghiêm trọng, mang tính hệ thống, lặp lại kéo dài, hoặc đã xảy ra từ lâu mà không được phát hiện khắc phục.

 • Thẩm định và phê duyệt đề xuất các quyết định khen thưởng-kỷ luật theo thẩm quyền.
 • Định kỳ tổ chức việc đánh giá công tác thanh tra để kịp thời có các điều chỉnh / chấn chỉnh, đảm bảo chất lượng công tác thanh tra được nâng lên theo thời gian.
 • 8. QUẢN TRỊ RỦI RO

 • Nhận diện và phát hiện các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh trong công việc của mình, nhằm có phòng ngừa, xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.
 • Kiểm soát chặt chẽ việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an toàn tài sản của bộ phận quản lý.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Kinh nghiệm 5 -10 năm ở vị trí tương đương
 • Kinh nghiệm bán lẻ, siêu thị, F&B
 • Thông tin khác

 • Độ tuổi : 35 - 45
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký