Customer Support Senior Analyst - HIREFOPSVN265
Manulife
Dist.1, Ho Chi Minh
5 ngày trước

The opportunity

 • To provide clients, agents and collectors with excellent support and service (C ung cấp cho khách hàng, đại lý, thu phí viên sự hỗ trợ và phục vụ xuất sắc)
 • To increase policy persistency ratio ( Tăng cường tỷ lệ duy trì hợp đồng)
 • To self-manage expenses ( Tự quản chi phí phát sinh trong công việc)
 • Responsibilities

  1. HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG ĐẠI LÝ VÀ CÁC CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (SUPPORT AGENCY RECRUITMENT AND DO OTHER ADMIN TASKS)

 • Trực điện thoại tổng đài văn phòng (Be the receptionist)
 • Hỗ trợ công tác chuẩn bị các lớp MIT / MAT tại khu vực (Handle logistics for MIT / MAT classes)
 • Các công việc hành chính khác (Handle other admin tasks)
 • 2 . THU PHÍ BẢO HIỂM, CHI TIỀN BẢO HIỂM (PREMIUM COLLECTION AND DISBURSEMENT)

 • Thu phí bảo hiểm từ khách hàng, thu phí viên và đại lý (Collect premiums from clients, agents and collectors)
 • In và cấp hoá đơn, phiếu thu tương ứng khi thu phí từ khách hàng, thu phí viên và đại lý (Issue invoices, receipts to clients, agents and collectors when collecting premiums accordingly)
 • Chi trả các khoản thanh toán cho khách hàng (Disburse money to client according to respective DNRs)
 • Kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ hồ sơ Đơn yêu cầu BH (Check the sufficiency and validity of application forms submitted)
 • 3. HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ ĐỘI NGŨ ĐẠI LÝ (CONDUCT AGENCY SUPPORT)

 • Giải đáp thắc mắc của đại lý liên quan đến quy định hành chánh (Guide agents admin procedures)
 • In và phát phiếu thu cho đại lý (Request and Print receipts for agents)
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chánh khác (Do other agency admin tasks)
 • Hỗ trợ nhận hợp đồng bảo hiểm mới, scan chuyển hồ sơ bảo hiểm cho bộ phận thẩm định (Check and receive new policy, policy change request form, do upfront scan all document to related department)
 • 4. TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI VÀ TIẾP KHÁCH HÀNG ĐẾN TRỰC TIẾP VĂN PHÒNG (RECEIVE CALLS FROM CLIENTS AND WELCOME WALK-IN CLIENTS)

 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về hợp đồng và quy định hành chánh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (Reply clients’ inquiries about policy and admin procedures related to policy)
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục hành chánh khi khách hàng yêu cầu (Guide clients to fullfil admin procedures according to clients’ requests)
 • Thực hiện thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của khách hàng (Process policy changes when client requests as requirements)
 • Tư vấn khách hàng duy trì hợp đồng (Handle policy conservation)
 • Tiếp nhận khiếu nại khách hàng và phối hợp với nhân viên / bộ phận liên quan giải quyết khiếu nại (Receive complaints from clients and Coordinate with the staff in-charge of handling complaints to solve for clients)
 • 5. KIỂM SOÁT VÀ THỰC HIỆN VIỆC HUẤN LUYỆN / HƯỚNG DẪN CHO CÁC NHÂN VIÊN MỚI, THỰC HIỆN BUỔI HỌP CHIA SẺ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỚI BỘ PHẬN KINH (MONITOR AND CONDUCT TRAINING REFRESHMENT FOR NEW STAFF AND HAVE ADMINISTRATION PRESENTATIONS TO AGENCY FORCE)

 • Thực hiện huấn luyện cho các nhân viên mới (Conduct training for new staff)
 • Thực hiện chương trình nâng cao nghiệp vụ cho các đồng nghiệp (Conduct refresh / advanced training for colleagues)
 • Thực hiện buổi họp chia sẻ với bộ phận kinh doanh (Have presentations to agency channel)
 • 6. KIỂM SOÁT VÀ THỰC HIỆN CÁC CUỘC GỌI CHỦ ĐỘNG ĐẾN KHÁCH HÀNG (HANDLE OUTBOUND CALLS TO CLIENTS)

 • Hợp đồng đã phân công lại đại lý phục vụ sau 2 tuần (Re-assigned policies after 2 weeks)
 • Liên hệ KH theo danh sách từ POS (Policy suspense, unsuccessful bank-transfer )
 • Thực hiện liên hệ KH theo danh sách hàng quý của bộ phận Quan hệ Khách hàng (Quarterly mini survey to clients as Customer Relationship Unit’s request).
 • Liên hệ với khách hàng hỏi thăm thông tin địa chỉ gửi thư và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục thay đổi (nếu có) trong trường hợp thư bị trả lại (Contact clients to ask clients’ address and guide client to address change request (if any) in case mails are returned)
 • 7. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC (OTHER TASKS)

 • Yêu cầu và giao hóa đơn cho khách hàng khi có yêu cầu (Request and delivery issued invoice to Client when Client’s request)
 • Đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo quản tuyệt mật tại các khu vực phụ trách (Ensure client’s information is kept confidential at respective locations)
 • Tuân thủ các chính sách / quy định của công ty (Ensure company policies / regulatory / requirements are followed at respective location)
 • Hỗ trợ thực hiện công việc của bộ phận khi cần (Support daily team tasks when necessary)
 • Đảm bảo hoàn tất công việc hàng ngày chính xác và kịp thời (Ensure to complete daily work exactly and timely)
 • Thực hiện các công việc theo sự chỉ định của cấp quản lý trực tiếp (Perform tasks when assigned by direct management)
 • Ghi chú khác :

  Khi có sự thay đổi yêu cầu công việc cho nhân viên thì sẽ có sự thống nhất lại bảng mô tả công việc (In case of change in job assignment for BCS staff, the job description will be adjusted accordingly)

  How will you create impact?

  Report to BCS Area Suppervisor

  What motivates you?

 • You obsess about customers, listen, engage and act for their benefit.
 • You think big, with curiosity to discover ways to use your agile approach and enable business outcomes.
 • You thrive in teams and enjoy getting things done together.
 • You take ownership and build solutions, focusing on what matters.
 • You do what is right, work with integrity and speak up.
 • You share your humanity, helping us build a diverse and inclusive work environment for everyone.
 • What we are looking for

 • University graduation or above
 • Exceptional accuracy attention to detail
 • Excellent customer service, negotiation and communication skills, both written and verbal, with the ability to communicate effectively with clients and team members, translating technical details to lay language
 • Minimum 3 years work experience the financial services industry
 • What can we offer you?

 • A competitive salary and benefits packages.
 • A growth trajectory that extends upward and outward, encouraging you to follow your passions and learn new skills.
 • A focus on growing your career path with us.
 • Flexible work policies and strong work-life balance
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký