Chuyên viên Chính sách Quản lý rủi ro Tín dụng - Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng
Ngân hàng TMCP An Bình
Hồ Chí Minh, Việt Nam
3 ngày trước

MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

 • Đánh giá cơ chế, qui trình, qui định, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng và đề xuất các cải tiến, điều chỉnh hoặc giải pháp;
 • Rà soát các hồ sơ, tài liệu, qui trình, qui định chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng nhằm đảm bảo tính đồng nhất và giúp kiểm soát, giảm thiểu được các rủi ro;
 • Thiết lập và xem xét các thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với các ngành kinh tế, đối tượng khách hàng (theo định hướng phát triển tín dụng hàng năm cũng như đặc thù hoạt động của từng Đơn vị, vùng miền) và các chính sách quy định hướng dẫn về xử lý nợ xấu;
 • Đánh giá rủi ro từ các sản phẩm tín dụng của các Khối Khách hàng Doanh nghiệp / Khối Khách hàng Cá nhân;
 • Đề xuất biện pháp, phương án quản lý, hạn chế rủi ro theo sản phẩm cho khách hàng cá nhân / khách hàng doanh nghiệp bảo đảm các biện pháp đưa ra mang tính khả thi và tuân thủ theo mọi quy định của ABBANK.
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan đến công tác tín dụng, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm viết chính sách Tín dụng.
 • Có kiến thức về các sản phẩm tín dụng của Ngân hàng, kiến thức về các chính sách tín dụng, và các quy định Pháp luật liên quan.
 • HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN :

  Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo M ẫu ứng tuyển gửi về email : vinhhx abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm :

  Địa điểm Chức danh ứng tuyển Họ & tên

  Vd : HCM CV QLRR TD - BP CS & Co che Nguyen Van A)

  THỜI HẠN ỨNG TUYỂN :

  Đến hết ngày 20 / 08 / 2018

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký