Tech Lead / PM (JavaScript/C#/.NET/SQL)
GrapeCity
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
3 ngày trước

You will participate in a project to build the next generation product of LeySer , a school business support service that has the top share in the private school market in Japan, from scratch using the latest technology.

Bạn sẽ tham gia vào dự án phát triển sản phẩm thế hệ tiếp theo của LeySer - một dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ trường học có thị phần hàng đầu trong thị trường trường tư thục ở Nhật Bản, sử dụng công nghệ mới nhất.

In this new project, you will manage a development team based on your technical skills background.

You will also be entrusted with project management in our Vietnam office, depending on your ability.

Trong dự án mới này, bạn sẽ quản lý một nhóm phát triển dựa trên nền tảng kỹ năng kỹ thuật của bạn.

Bạn cũng sẽ được giao phó quản lý dự án tại văn phòng Việt Nam của chúng tôi, tùy theo khả năng của bạn.

Based on the specifications planned by the Japanese team, we will collaborate with the Chinese team that has been in charge of the development of the LeySer project to date to develop new services with four(4) development members.

Dựa trên các thông số kỹ thuật do nhóm Nhật Bản lên kế hoạch, chúng ta sẽ hợp tác với nhóm Trung Quốc - những người phụ trách phát triển dự án LeySer cho đến nay - để phát triển các dịch vụ mới với bốn (4) thành viên phát triển.

Communication with the Japan and China teams will be primarily in English. Japanese language skills are NOT required, but we prefer candidates with experience in leading development of outsourced development for Japanese companies or development of services related to education business.

The project will be carried out in cooperation with a Vietnamese bridge engineer who speaks both Japanese and Chinese.

Nhóm Nhật Bản và Trung Quốc giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh. Tiếng Nhật là không cần thiết, nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo trong việc phát triển dịch vụ liên quan đến phát triển outsourced hay dự án giáo dục cho các công ty Nhật Bản.

Ngoài ra, dự án được tiến hành với sự hợp tác của kỹ sư cầu nối người Việt Nam có thể nói cả tiếng Nhật và tiếng Trung.

Báo cáo công việc này
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký