Java Lead
Talent Network
Việt Nam
4 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc Java 8 - can effectively code and use all features of JAVA 8 Should follow all coding standards of JAVA 8, and build design patterns

Spring 4

Writing concise code is VERY IMP, always looking to keep the lines of code to a minimum

Cobetura

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký