Senior UI-UX Developer
VPBank
Hà Nội, Việt Nam
8 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Strong proficiency in JavaScript, including DOM manipulation and the JavaScript object model
 • Thorough understanding of ReactJS, ReactNative and their core principles
 • Experience with popular React.js workflows (such as Flux or Redux)
 • Familiarity with newer specifications of EcmaScript
 • Experience with data structure libraries (e.g., Immutable.js)
 • Knowledge of isomorphic React is a plus
 • Familiarity with RESTful APIs
 • Knowledge of modern authorization mechanisms, such as JSON Web Token
 • Core web fundamentals : HTML, JavaScript, and CSS
 • Familiarity with modern front-end build pipelines and tools
 • Experience with common front-end development tools such as Babel, Webpack, NPM, etc.
 • Ability to understand business requirements and translate them into technical requirements
 • Familiarity with code versioning tools such as Git, SVN
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký