HO - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Quản trị Hệ thống Cở sở dữ liệu và Middleware
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Hồ Chí Minh, Việt Nam
30 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Thực hiện giám sát, vận hành, quản trị, xử lý sự cố, tối ưu hệ thống Cơ sở dữ liệu, Hệ điều hành, Các ứng dụng Middleware, Sao lưu dự phòng hệ thống :

 • Quản lý và vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu, hệ thống Weblogic, hệ thống Log tập trung Ngân hàng.
 • Cài đặt và quản trị Hệ điều hành : Unix, Linux, Windows
 • Cài đặt và vận hành hệ thống Middleware, MailServer...
 • Giám sát log hàng ngày, kiểm tra và việc thực hiện Sao lưu định kỳ
 • Tham gia các dự án CNTT khi có yêu cầu
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học Khối ngành CNTT, Toán - Tin, Công nghệ phần mềm.
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc Quản trị các hệ thống CNTT của Ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm Quản trị Hệ Cơ sở dữ liệu Oracle, Weblogic, IBM Service Bus
 • Có kinh nghiệm Quản trị hạ tầng máy chủ, mạng, storage. Hiểu biết về HĐH Linux, HP-UX.
 • Có kinh nghiệm trong việc Sao lưu dự phòng hệ thống
 • Có khả năng làm việc độc lập / theo nhóm.
 • Đọc hiểu tốt tài liệu Tiếng Anh.
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký