[Tuyển Gấp]  Tuyển Kế Toán Trưởng
TNHH SX và TM Thép Bắc Việt
Tp Hồ Chí Minh
5 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc xây dựng hệ thống quản lý tài chính kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.
 • Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
 • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán
 • Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban / đơn vị trực thuộc.
 • Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty :
 • Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
 • Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Tổng Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
 • Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty :
 • Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu / chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
 • Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
 • Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng / cung cấp dịch vụ và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên / đối tác / khách hàng.
 • Tổ chức quản lý quỹ / két tiền mặt của Công ty.

 • Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
 • Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán.
 • Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
 • Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ / đột xuất và giải trình chi tiết gửi ban lãnh đạo.
 • Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Tham gia thẩm định các dự án / kế hoạch đầu tư sản xuất / tài chính tiền tệ :
 • Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án / kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.
 • Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.
 • Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng
 • Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
 • Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
 • Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
 • Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
 • Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định.
 • Chủ trì hoặc tham gia các dự án của Công ty theo phân công của người quản lý trực tiếp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.
 • Chế độ báo cáo
 • Báo cáo định kỳ và đột xuất : Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.
 • Quyền hạn
 • Tiếp nhận, phân loại các thông tin và thực hiện các công việc trong phạm vi cho phép; trình xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đối với sự việc ngoài thẩm quyền.
 • Thay mặt Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc làm việc với các cơ quan chức năng trong thẩm quyền, theo ủy quyền; Ký duyệt các văn bản, chứng từ trong lĩnh vực phụ trách theo trong thẩm quyền, theo ủy quyền.
 • Tổ chức, quản lý nhân sự thuộc phòng : phân công công việc, điều động nhân sự, đề xuất nhu cầu nhân sự, đề xuất khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định
 • Đề xuất các ý kiến nhằm cải tiến công việc trong Công ty.
 • Yêu cầu công việc

 • Kiến chức chuyên môn
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
 • Chứng chỉ Kế toán trưởng.
 • Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế.
 • Kỹ năng
 • Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, khích lệ, động viên nhân viên.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, đặc biệt là excel) và các phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng nghiên cứu tốt với khả năng thu thập và tổ chức dữ liệu.
 • Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí Kế toán trưởng.
 • Ưu tiên có nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ quan kiểm toán, thuế và các cơ quan Nhà nước khác liên quan.
 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép.
 • Phẩm chất khác
 • Trung thực, năng động, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Khả năng làm việc độc lập.
 • Sẵn sàng đi công tác xa nếu cần.
 • Tuổi từ 30 tuổi trở lên.
 • Giới tính : Nam / Nữ.
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký