Web developer
Bee Sight Soft Ltd.,
Hồ Chí Minh, Việt Nam
6 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • You are passionate about web development and applying new technologies.
 • Participating to all phases of software development process.
 • Research and optimize technical solutions : high traffic, security, caching ...
 • Join in estimating, planning, scrum meeting and communicating with customers.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký