Tuyển Chuyên Viên An Toàn Lao Động
Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ
Tp Hồ Chí Minh
1 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Thiết lập các qui định về an toàn, an ninh, bảo vệ, VSMT, PCCN tại công trường theo tiêu chuẩn, các quy định hiện hành;
 • Rà soát và hiệu chỉnh các kế hoạch an toàn lao động của các nhà thầu trước khi trình Trưởng BQLDA phê duyệt;
 • Xem xét và làm việc, khuyến cáo với các cán bộ quản lý an toàn của nhà thầu về các điều kiện liên quan an toàn, an ninh, bảo vệ, VSMT, PCCN cần phải chấp hành;
 • Tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn công nhân của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên công trường theo định kỳ;
 • Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến công tác ATLĐ, VSMT, PCCN trong quá trình thi công tại công trường;
 • Giám sát nhà thầu có tuân thủ qui định an toàn, an ninh, bảo vệ, VSMT, PCCN của VN và qui định trong điều kiện hợp đồng và kế hoạch an toàn, an ninh, bảo vệ, VSMT, PCCN;
 • Kiểm tra các hồ sơ nhật ký về an toàn lao động, an ninh, bảo vệ, VSMT, PCCN của nhà thầu;
 • Kiến nghị Trưởng BQLDA thay đổi cán bộ an toàn của nhà thầu, phạt hoặc đình chỉ công việc của nhà thầu nếu thấy thiếu an toàn, an ninh, bảo vệ, VSMT, PCCN;
 • Phối hợp với Ban chỉ huy công trường kiểm tra các hồ sơ pháp lý về ATLĐ;
 • Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động;
 • Định kỳ báo cáo thực tế công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trường cho Trưởng BQLDA
 • Tham gia xây dựng, cải tiến các quy chế, quy định, quy trình các biểu mẫu cho công tác ATLĐ, VSMT, PCCN phù hợp với thực tế tại công trình đang thực hiện;
 • Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu các nhà thầu uy tín, chất lượng để sử dụng khi cần thiết
 • Tham gia hỗ trợ các bộ phận khác các công việc liên quan đến nội nghiệp của bộ phận
 • Tuân thủ các qui định, các yêu cầu trong việc tuân thủ và cải tiến hệ thống
 • Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
 • Yêu cầu công việc

 • Đại học chuyên ngành ATLĐ, BHLĐ, VSMT;
 • Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I (ưu tiên);
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint )
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi khi phỏng vấn.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký