Chuyên viên cao cấp mô hình rủi ro tín dụng
Vietnam International Bank
Hà Nội
1 ngày trước

Division Risk Management and Compliance Division Job Category Risk Management Location Hà Nội Employment Type Fulltime (toàn thời gian) Closes 01 / 07 / 2022 Vacancies 2 Job Description

Mô tả :

 • Tham gia xây dựng, triển khai, quản trị các mô hình rủi ro tín dụng; Thực hiện kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào của mô hình;
 • Tham gia phát triển, vận hành hệ thống xếp hạng nội bộ; Hỗ trợ việc xây dựng chính sách, qui trình hướng dẫn liên quan đến hệ thống xếp hạng nội bộ;
 • Tham gia đào tạo / truyền thông các nội dung liên quan đến mô hình rủi ro, hệ thống xếp hạng nội bộ;
 • Tham gia các dự án : Xây dựng mô hình / công cụ / hệ thống, chính sách QTRR theo lộ trình triển khai Basel; Chuẩn hóa dữ liệu QTRR thuộc lộ trình triển khai Basel IRB;
 • Xây dựng hệ thống tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Basel IRB;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

  Yêu cầu :

 • Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán hoặc Ngân hàng; Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về mô hình rủi ro, machine learning, data visualization và Basel II;
 • Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia) / 5 năm (Chuyên viên cao cấp) / 3 năm (Chuyên viên chính) / 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng / quản lý tín dụng / quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng;
 • Trong đó tối thiểu 5 năm (Chuyên gia) / 3 năm (Chuyên viên cao cấp) / 2 năm (Chuyên viên chính) / 1 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, xây dựng mô hình rủi ro;
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo Excel, SQL, Oracle; các phần mềm phân tích như R, SAS, Python;
 • Kỹ năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin;
 • Kỹ năng lập luận, phản biện và giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng tiếng Anh thành thạo.

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký