VoIP Software Engineer (Python, Linux)
HOIIO
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
2 ngày trước

Develop challenging scaling and infrastructural requirements

Opportunities to develop applications from an idea to production

Analyze telephony traffic patterns and identify issues and anomalies.

Design, build, test, deploy and maintain monitoring, alerting, QA and logging tools for Telephony applications.

Handle level 3 troubleshooting escalations and triaging.

Báo cáo công việc này
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký