DBA Engineer
Haravan.com
Ho Chi Minh City, District 11, Viet Nam
11 ngày trước

NỘI DUNG CÔNG VIỆC :

 • Cài đặt và cấu hình CSDL MySQL (Oracle) : CREATE, ATTACH, RESTORE, REMOVE, BACKUP, SECURITY, TRANSFORMATION;
 • Giám sát và tối ưu hóa hệ thống, bảo đảm vận hành ổn định với Cơ sở dữ liệu lớn;
 • Phối hợp với đội Development để tối ưu thiết kế Database;
 • Triển khai xây dựng các hệ thống Datawarehouse, Mining.
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

 • Tốt nghiệm Đại học chuyên ngành CNTT;
 • Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí DBA;
 • Đã từng làm việc với các hệ thống Cơ sở dữ liệu lớn;
 • Lợi thế : Có kinh nghiệm về các hệ thống Elastic, MongoDb. Đã từng xây dựng các hệ thống Datawarehouse.
 • Các yêu cầu khác :

 • Làm việc nhóm, và có khả năng tự tìm hiểu, hoạt động độc lập khi cần thiết.
 • Giao tiếp tốt.
 • Có kỷ luật.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký