Chuyên viên/Chuyên viên Chính - Bộ phận Tuân Thủ - Ban Pháp Chế
NCB
Hà Nội
2 ngày trước

NHIỆM VỤ CHÍNH :

 • Tham mưu, hỗ trợ pháp lý đối với các Đơn vị có liên quan khi việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, bao gồm nhưng không giới hạn : thực hiện, tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng lao động ;
 • xử lý vi phạm nội bộ, xử lý kỷ luật lao động, cho thôi việc, về giải quyết tranh chấp lao động ;
 • Phối hợp với các Đơn vị chức năng trong hệ thống giải quyết các vụ việc liên quan đến các mảng : (i) Khiếu nại, tố cáo;
 • ii) Phòng, chống gian lận; (iii) Phòng, chống tham nhũng, tội phạm; (iv) Phòng, chống rửa tiền; (v) Khắc phục khuyến nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập;
 • Tiếp nhận các thông tin, báo cáo về các hành vi / vụ việc vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định nội bộ và / hoặc quy định của pháp luật từ các Đơn vị, cá nhân trên toàn hệ thống;
 • Giám sát quá trình xử lý vi phạm đảm bảo việc xử lý vi phạm được thực hiện kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật và NCB;
 • Thẩm tra, đánh giá các vụ việc mang tính chất phức tạp hoặc đã gây thiệt lại hoặc có khả năng gây ra thiệt hại, ảnh hưởng đến quyền lợi của ngân hàng;
 • Đôn đốc, nhắc nhở, ra quyết định xử lý theo phân công, ủy quyền của cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện nghiêm túc việc xử lý vi phạm;
 • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, việc chấp hành chế độ, quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của NCB và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lý;
 • Trực tiếp tham gia hoặc phối hợp với các Đơn vị chức năng có liên quan tham gia tố tụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành án và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác) đối với đến các vụ án liên quan đến hoặc phát sinh từ các vi phạm mà Bộ phận tuân thủ đã phát hiện hoặc tham gia thẩm tra.
 • YÊU CẦU :

 • Trình độ cử nhân chuyên ngành Luật trở lên;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các vị trí kiểm soát nội bộ / an ninh tuân thủ / kiểm toán nội bộ, tại các TCTD;
 • Trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký