Alibaba Group-Global Supplier Development-Sales Manager-Ho Chi Minh City
阿里巴巴集团
胡志明市
15 ngày trước

岗位描述

1. Determine Go-To-Market strategies after analyzing the market & industry; Fulfill the annual sales and services target; Manage P&L and sales team.

 • 2. Build and manage the team including : channel sales team, direct sales team, sales operation team and customer service team;
 • Fulfill sales target and increase channel partner's revenue by improving the sales efficiency and productivity; Increase the customer base and fulfill customers' service requests;
 • 3. Determines annual target, financial plan and human resources budget. Organize the department structure and allocate resources to better achieve sales, service and financial target.

  4. Optimize the sales operation and process by analyzing data, products, industry, organization and competitor; build strategy for sales department to scale and exponentially increase the market share.

  5. Effectively communicate with headquarters in China, give feedback about sales, operations, competition and products. Execute the localized headquarter sales strategy with fast action.

  1. 分析并制订市场策略和行业画像 完成年度销售和服务指标 并在此基础上进行p&l和销售人员管理 为客户提供卓越的服务 提升客户平台运营效果 获取商机

  2. 建立和和管理直销 渠道销售 商家服务和销售运营团队 通过提升销售和渠道效率 促进渠道营收 达成销售目标 满足客户增长和服务需求

  3. 制定部门年度指标 财务和人员预算 管理部门组织架构和人员分工以达成销售 服务和财务指标

  4. 通过数据分析和优化销售运营 产品 组织 行业和竞争对手 制定部门销售战略 规模化增长和获取市场份额 5. 建立与总部良好的沟通机制 反馈销售 运营 竞争和产品信息 同时快速根据本土需求执行总部销售战略

  岗位要求

  1. 6+ years working experience on sales and customer management, working in internet company is preferred

 • 2. Experience in sales and service team management, including organization structuring, commission rules planning;
 • 3. Ability for P&L management and annual sales target planning.

  4.Good understanding of sales CRM systems, experience in product operation and optimization.

 • 5. Ability to analyze data; understand customers request by data analysis, improve sales and service processes consistently ;
 • 6. Good communication and resources integration ability.

  7. Ability to define service rules and manage third-party service partner. "

 • 1. 6年以上销售和客户管理工作经验 互联网公司优先;
 • 2. 销售和服务团队管理经验 包括团队架构 佣金制定等

  3. 财务p&l和年度业绩规划和管理能力

  4. 了解销售crm使用 产品运营和优化经验

  5. 数据分析能力 通过数据整理分析洞察商家需求 持续优化销售和服务流程

  5. 良好的沟通能力和资源整合能力

  6. 第三方服务规则制定和管理能力

  Step 2
  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký