Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt: Thông báo tuyển dụng 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH
Hà Nội, Việt Nam
32 ngày trước

Tầm nhìn

 • Thiên nhiên Việt hướng tới một nước Việt nam có môi trường thiên nhiên lành mạnh; gìn giữ được sự phong phú, đa dạng về loài, sinh cảnh;
 • duy trì được sự toàn vẹn và bền vững của các hệ sinh thái tự nhiên; thiên nhiên và con người sống hài hòa và bền vững.

  Sứ mệnh

  Sứ mệnh của Thiên nhiên Việt là bảo tồn thiên nhiên ở các cấp : loài, sinh cảnh và hệ sinh thái tự nhiên, hướng tới sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người cũng như toàn bộ sự sống trên trái đất.

  Giới thiệu chung về dự án Khe Nước Trong và các dự án khác tại Quảng Bình

  Cùng với Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và Ban quản lý Rừng phòng hộ Động Châu (gọi tắt là BQL RPH Động Châu ), Thiên nhiên Việt đang thực hiện dự án Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu Khe Nước Trong thuộc Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Dự án KNT ) với mục tiêu của dự án là thông qua sự hợp tác giữa Thiên nhiên Việt, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và BQL RPH Động Châu xây dựng nền tảng hỗ trợ và quản lý khu vực rừng Khe Nước Trong và sinh cảnh xung quanh như một khu bảo tồn thiên nhiên, xứng tầm với giá trị đa dạng sinh học nổi bật của nó.

  Thời gian thực hiện : Dự án KNT sử dụng tài chính carbon, một hình thức tài chính dài hạn, dự án được xây dựng với tầm nhìn 30 năm.

  Hiện nay, nguồn vốn đã được cam kết cho 5 năm đầu tiên từ 01 / 03 / 2014 đến 28 / 02 / 2019.

  Trong quá trình thực hiện dự án trên, Trung tâm vẫn tiếp tục huy động thêm các nguồn tài trợ cho các hợp phần còn đang bỏ ngỏ như hỗ trợ sinh kế cho người dân xung quanh vùng dự án, giáo dục môi trường trong trường học và cộng đồng.

  Hiện tại trung tâm đang khởi động chương trình nhân nuôi bảo tồn tái thả lại loài Gà lôi lam mào trắng-đặc hữu của Việt Nam tại khu đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp thuộc xã Kim Thủy.

  Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt thông báo tuyển dụng 02 vị trí sau :

  Vị trí số 1 : CÁN BỘ VỀ TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ HÀNH CHÍNH

  Chức danh : Cán bộ về truyền thông, giáo dục môi trường và hành chính

  Nơi làm việc : Văn phòng Dự án tại Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

  Báo cáo cho : Quản lý dự án Khe Nước Trong

  Thời gian làm việc : 01 năm (có thể kéo dài phụ thuộc vào ngân sách )

  Nhiệm vụ trách nhiệm chính

  Truyền thông và giáo dục môi trường

 • 1.Dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh và kế hoạch truyền thông của Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt (Trung tâm) xây dựng một kế hoạch truyền thông và giáo dục môi trường cho các dự án của Trung tâm, lấy dự án Khe Nước Trong (KNT) làm trọng tâm với mục tiêu quảng bá hình ảnh KNT hướng tới các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự, các doanh nghiệp;
 • giáo dục môi trường hướng tới trường học, cộng đồng và du khách đến với vùng dự án của Trung tâm ở tỉnh Quảng Bình;
 • 2.Tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông và giáo dục môi trường đã được thống nhất, đồng thuận của Giám đốc và Quản lý Dự án KNT;
 • 3.Xây dựng và phổ biến các tài liệu truyền thông để nâng cao hình ảnh và các các hoạt động bảo tồn của Trung tâm tại tỉnh Quảng Bình;
 • 4.Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan truyền thông ở tỉnh Quảng Bình (các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Bình) để cập nhật và quảng bá hình ảnh và hoạt động của các dự án của Trung tâm.

  Hành chính

  5.Chịu trách nhiệm về công tác hành chính của Văn phòng dự án KNT tại Lệ Thủy bao gồm :

 • Mở sổ theo dõi và lưu giữ công văn đi và đến theo đúng quy định về văn thư lưu trữ;
 • Tổ chức sắp xếp và hỗ trợ việc đi lại cho cán bộ hiên trường, cho các tư vấn và khách mời của Trung tâm đến làm việc với các dự án;
 • Theo dõi và ghi chép lịch công tác của cán bộ hiện trường dự án hàng tháng;
 • Kiểm soát sổ ghi chép và giám sát việc vận hành và bảo dưỡng xe ô tô;
 • Đầu mối dự trù mua sắm trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Văn phòng dự án;
 • Quản lý toàn bộ tài sản trang bị tại Văn phòng dự án KNT tại Lệ Thủy, cuối năm phối hợp với Kế toán Trung tâm tiến hành kiểm kê tài sản thiết bị văn phòng dự án;
 • 6.Phiên dịch cho các cuộc họp, hội thảo quy mô nhỏ, và các sự kiện liên quan; Dịch báo cáo dự án, tài liệu, thư từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại;
 • 7.Hỗ trợ và làm việc với các chuyên gia quốc tế khi đến làm việc cho cho dự án KNT và các dự án khác như giáo dục môi trường và nhân nuôi bảo tồn Gà lôi lam mào trắng do nhà tài trợ KNCF (Keidanren Nature Conservation Fund);
 • 8.Hỗ trợ quản lý, in ấn, phát hành, phổ biến các bản tin, ấn phẩm của Trung tâm;
 • 9.Hỗ trợ tổ chức các sự kiện xã hội để quảng bá hình ảnh của Trung tâm;
 • 10.Thực hiện các công việc khác tại hiện trường do người quản lý trực tiếp hoặc cán bộ quản lý của Trung tâm phân công.

  Các yêu cầu :

 • Quốc tịch Việt Nam;
 • Trình độ học vấn : Trình độ đại học bằng tiếng Anh;
 • Kinh nghiệm và kỹ năng làm việc :
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan. Kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức phi chính phủ hoặc các dự án được tài trợ sẽ là một lợi thế
 • Truyền thông và đàm phán tốt
 • Làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Quy hoạch, tổ chức, quản lý và điều phối thời gian
 • Thành thạo về MS Office
 • Kiến thức và kinh nghiệm về cơ cấu và thủ tục của chính phủ sẽ là một lợi thế;
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh viết và nói thành thạo;
 • Có khả năng
 • Làm việc theo nhóm
 • Làm việc dưới áp lực, đúng hạn, và làm thêm giờ nếu cần
 • Có thể đi công tác khi được yêu cầu. Biết lái xe sẽ là một lợi thế
 • Tính cách : Chi tiết, tỉ mỉ, quyết liệt, kiên nhẫn và hòa đồng.
 • Vị trí số 2 : CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI HIỆN TRƯỜNG

  Chức danh : Cán bộ Dự án tại hiện trường

  Nơi làm việc : Văn phòng Dự án tại hiện trường Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

  Báo cáo cho : Quản lý dự án Khe Nước Trong

  Thời gian làm việc : 01 năm ( có thể kéo dài tùy thuộc vào ngân sách )

  Nhiệm vụ và trách nhiệm chính :

 • Dưới sự phân công và hướng dẫn của Quản lý dự án Khe Nước Trong (KNT), xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch bao gồm các đợt tuần tra rừng, giám sát, khảo sát đa dạng sinh học và các hoạt động khác của Dự án, và thực hiện báo cáo theo nội dung hoạt động thực hiện;
 • Thực hiện các hoạt động khác của Dự án theo sự phân công của Quản lý dự án KNT;
 • Tham gia chương trình nhân nuôi bảo tồn Gà lôi lam mào trắng và giáo dục môi trường theo sự phân công của Giám đốc và Quản lý dự án KNT;
 • Xây dựng mối quan hệ làm việc và phối hợp hoạt động với các cán bộ hiện trường dự án, các đối tác và chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các hoạt động được giao.
 • Yêu cầu :

 • Quốc tịch : Việt Nam
 • Trình độ học vấn : đại học chính quy được đào tạo ở chuyên ngành sinh học đại cương, lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng hoặc môi trường rừng.
 • Kinh nghiệm và kỹ năng làm việc :
 • Có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
 • Trung thực, có ý thức cầu tiến, có kỹ năng làm việc độc lập, cũng như làm việc theo nhóm trên hiện trường và với cộng đồng tốt.
 • Có sức khỏe phù hợp (hoạt động ngoại nghiệp ít nhất 50% thời gian).
 • Yêu cầu hiểu biết cơ bản về các chương trình máy tính như : MS Word, MS Excel, MS Power Point và GIS.
 • Hiểu biết về hệ thống quản lý rừng và các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
 • Có hiểu biết và quan tâm đến lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học là một lợi thế.
 • Ngôn ngữ : sử dụng tiếng Việt chủ yếu khi làm việc . Khả năng đọc hiểu và viết báo cáo bằng tiếng Anh hoặc giao tiếp bằng tiếng Vân Kiều sẽ là một lợi thế.
 • Khả năng
 • Làm việc theo nhóm.
 • Làm việc dưới áp lực, đúng hạn, và làm thêm giờ khi được yêu cầu.
 • Có thể đi công tác khi được yêu cầu.
 • Tính cách : Trung thực , cần mẫn, kiên nhẫn, hòa đồng.
 • Nộp hồ sơ dự tuyển :

  Ứng viên quan tâm có thể gửi thư dự tuyển cùng Lý lịch khoa học kèm theo bản sao văn bằng có liên quan đến địa chỉ :

  Trung tâm Bảo tồn Thiên Nhiên Việt

  Địa chỉ : Phòng 202, Nhà 18T2, đường Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội .

  Điện thoại : 024 62781380

  Trang web : www.thiennhienviet.org.vn

  hoặc email tới địa chỉ : Admin thiennhienviet.org.vn với chủ đề : "Dự tuyển vị trí số 1 / hoặc số 2 - tên của bạn "

  Ngày hết hạn nộp hồ sơ : 17 : 00 , ngày 18 tháng 5 năm 2018.

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký