Phó Giám Đốc Kinh Doanh
NIC's Client
Ho Chi Minh, VN
5 ngày trước

Job Description

 • Lập kế hoạch hoạt động hàng năm phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty phù hợp với ngân sách hoạt động, trình kế hoạch hàng năm cho Giám đốc Khối và Ban điều hành phê duyệt.
 • Đánh giá tình hình thị trường bất động sản và đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing phù hợp.
 • Đánh giá năng lực của Đại lý bán hàng và đề xuất chính sách bán hàng đối với Đại lý.
 • Thực thi các chính sách chính sách phát triển sản phẩm, bán hàng và marketing của Công ty.
 • Tổ chức và điều hành mọi hoạt động đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Phối hợp với các Phòng / Ban liên quan trong điều hành công việc.
 • Quản lý ngân sách, chi phí tại đơn vị. Phê duyệt các chi phí hoạt động của Ban theo phân cấp.
 • Báo cáo Giám đốc khối về hoạt động của Ban.
 • Trực tiếp đàm phán với Đối tác, Đại lý bán hàng nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt
 • Tư vấn hỗ trợ cho Giám đốc khối và lãnh đạo đơn vị trong việc xác định các chiến lược kinh doanh, phát triển đại lý
 • Tư vấn hỗ trợ về chính sách, và quy trình, giám sát hoạt động trong lĩnh vực được giao.
 • Đóng vai trò chuyên gia trong lĩnh vực được giao.
 • Job Requirements

 • Required Number : 0
 • Year Experience : 3 Years
 • Minimum Career Level : Manager
 • Minimum Education Level : Bachelor Degree
 • Job Skills :
 • Có kiến thức chuyên sâu về thị trường bất động sản và kinh doanh bất động sản
 • Am hiểu Luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản
 • Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá và dự báo về tình hình thị trường bất động sản để có những quyết định hoặc tham mưu hợp lý
 • Có hiểu biết về các sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của công ty
 • Kỹ năng thuyết phục, lãnh đạo tốt
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
 • Kỹ năng trình bày và thuyết phục tốt
 • Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả
 • Language :
 • Computer Skill :
 • Non Technology Skill :
 • Others skill :
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký