Supplier Quality Assurance Engineer
Công Ty TNHH Molex
Hà Nội, Việt Nam
2 ngày trước
source : CareerLink
 • Be responsible of components, materials specifications and standards. Take part in components, materials inspection
 • standards and inspection instruction

 • Define inspection plan, organise and implement components, material inspection. Ensure the incoming component to meet
 • quality standards and support manufacturing lines to achive production goals.

 • Train and coach subordinates for component specifications, standards, machines and instrument set-up and operations. Limit samples preparation and submit for approval.
 • Monitor components, material quality performance. Control and improve components scraps, material consumption,
 • inspection cost. Contact to suppliers, vendors for components, material quality issue and improvement. Participate suppliers

  quality assessment and review. Data input into SAP system.

 • Participate quality meetings in plant and / or with suppliers, vendors and reports. Take part of defect analysis, abnormality
 • report, follow up actions, customer complain and claim, sorting, PFMEA.

 • Take part for trial run, transfer components, products and new product development.
 • Subordinate performance assessment.
 • College up (major : Mechanical or Electrical Engineering)
 • At least 4 years experiences at the same position in manufacturing companies
 • Good knowledge in engineering and quality
 • Good knowledge at manufacturing processes
 • Performance assessment
 • Standards, instructions creation skills
 • Human relation skills
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký