Pruventure Compensation & Incentive Senior Specialist
Prudential
Thành phố Hồ Chí Minh
4 ngày trước

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our customers and our communities.

We strive to build a business that you can shape, an inclusive workplace where everyone’s ideas are valued and a culture where we can thrive together.

Our people stay connected and tuned in to what’s happening around us, keeping us ahead of the curve. While focused on the long-term, we look to the future to bring growth, development and benefit to everyone whose lives we touch.

This role is to / Vị trí này có trách nhiệm

 • To support the Compensation and Incentives Senior Manager in the development and the delivery of incentive / compensation / recognition strategy for PVA’s The PruVenture business including the conceptualization, proposal and implementation of compensation / incentive & recognition programs.
 • Hỗ trợ Quản lý Chính sách Thu nhập và thưởng kênh kinh doanh phân khúc khách hàng thành thị trong việc phát triển và triển khai các kế hoạch liên quan đến thu nhập, thưởng, ghi nhận thành tích theo đúng định hướng của kênh kinh doanh, bao gồm các công việc như lên ý tưởng, chuẩn bị bản thảo và thực thi

 • Manage the overall The PruVenture budget to follow up with Finance team, track the effectiveness of sales and define areas of improvements.
 • Giám sát việc sử dụng nguồn ngân sách dành cho kênh kinh doanh phân khúc khách hàng thành thị một cách hiệu quả đồng thời cho những cải tiến liên quan

  Compensation & Incentive / Thu nhập & Thưởng

 • Perform administration of existing compensation programs, including simple calculation of long-term and short-term programs and delivery of those programs.
 • Thực hiện việc tính toán các chương trình thu nhập dài và trung hạn dành cho kênh kinh doanh phân khúc khách hàng thành thị

 • Perform administration of incentive programs, including simple calculation of incentives and explanation for sales force.
 • Thực hiện việc tính toán các chương trình thưởng dành cho kênh kinh doanh phân khúc khách hàng thành thị

 • Forecast and Ensure accurate and timely processing of compensation, incentive & recognition program.
 • Dự báo và Đảm bảo tính chính xác trong việc thực hiện các chương trình thu nhập, thưởng và ghi nhận thành tích

 • Produce the reports required by management team.
 • Thực hiện các loại báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý

  Communication / Truyền thông

 • Prepare memos to communicate the compensation, incentives, and recognition programs to relevant stakeholders (Training teams, Business Development Mangers, Pru-Planners, etc).
 • Chuẩn bị những thông báo nội bộ về các chương trình thu nhập, thưởng và ghi nhận kết quản làm việc cho đội ngũ

 • Help to explain compensation, incentives, and recognition programs to relevant stakeholders (Training teams, Business Development Mangers, Pru-Planners, etc) and other.
 • Hỗ trợ giải thích cơ chế các chính sách, chương trình thu nhập, thưởng và ghi nhận thành tích đến các bên liên quan

 • Collaborate with other internal teams (Activation, Finance, Distribution Compensation, etc) to efficiently execute the proposed compensation, incentives, and recognition programs.
 • Kết hợp với các đội ngũ nội bộ (Thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Tài chính, Kinh doanh ) để đảm bảo các chương trình thu nhập, thưởng, ghi nhận thành tích được đề xuất một cách hiệu quả

 • Other tasks and projects as assigned by managers
 • Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

  Qualifications / Bằng cấp

 • University Degree, preferably in Finance / Economics and other related discipline
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính / Kinh tế và các chuyên ngành liên quan khác

 • At least 1 year in Compensation roles
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thu nhập và thưởng dành cho đội ngũ Kinh doanh

 • Good understanding of Insurance market and Financial services in Vietnam
 • Am hiểu về thị trường bảo hiểm và tài chính Việt Nam

 • Good command of English in both writing and speaking
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt

  Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng

 • Highly developed analytical skills with ability to interpret, bring insights and apply judgement
 • Có kỹ năng phân tích tốt, đồng thời đưa ra được những đánh giá, nhận xét thông qua việc phân tích dữ liệu

 • Advanced Microsoft Excel skills required, knowledge of LAS system is a plus
 • Thành thạo kĩ năng sử dụng Excel, có kiến thức về hệ thống LAS là một lợi thế

 • High standards of quality and accuracy
 • Có khả năng đáp ứng những yêu cầu cao về mặt chất lượng và tính chính xác

  Competencies / Năng lực lãnh đạo

  Leadership Capability Model Foundational level

  Khung năng lực lãnh đạo Mức độ có cơ bản

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký