Trưởng Bộ phận Chiến lược & Vận hành
VIB
Ha Noi
8 ngày trước
 • Quản lý nhân sự :
 • Thực hiện đào tạo và xây dựng định hướng nghề nghiệp cho nhân sự trong bộ phận phụ trách;
 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp, tạo động lực cho nhân viên của bộ phận phát triển kỹ năng cá nhân
 • Thực hiện đánh giá định kỳ nhân viên trong bộ phận phụ trách.
 • 2. Trách nhiệm chính :

 • Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển chính sách, quy trình và phương pháp kiểm toán nội bộ theo định hướng rủi ro;
 • Xây dựng và triển khai đào tạo phương pháp kiểm toán nội bộ theo định hướng rủi ro cho đội ngũ kiểm toán viên của Trung tâm KTNB;
 • Lập và triển khai kế hoạch kiểm toán hàng năm;
 • Thực hiện đánh giá độc lập chất lượng kiểm toán và báo cáo về chất lượng kiểm toán cho Giám đốc Trung tâm KTNB;Là đầu mối theo dõi, giám sát việc chỉnh sửa, khắc phục sau kiểm toán đối với các kiến nghị được nêu trong các báo cáo kiểm toán
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký