Chuyên Viên Vận Hành Tín Dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
14 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các thủ tục về trình duyệt, giải ngân và quản lý sau giải ngân đối với các Khách hàng thuộc phân khúc quản lý, đảm bảo các điều khoản, cam kết giữa Khách hàng và Techcombank được thực thi một cách an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp và đúng quy định của Techcombank và của pháp luật.

Phối hợp thực hiện cấp tín dụng, thực hiện các thủ tục giải ngân với Khách hàng

 • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ Khách hàng hoặc từ bộ phận Quản lý Khách hàng (SRMs / RMs / ARM) hoặc từ bộ phận Phân tích tín dụng.
 • Thông báo, đôn đốc, hỗ trợ RMs / SRMs hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ cần thiết.
 • Kiểm tra tính pháp lý, logic của hồ sơ, giấy tờ Khách hàng cung cấp; đảm bảo đúng mẫu, đúng quy định của Techcombank và pháp luật.
 • Lập tờ trình thực hiện các giao dịch tín dụng : giải ngân, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, phục vụ các nhu cầu (trong và ngoài hạn mức) theo phê duyệt.
 • Kiểm soát văn bản liên quan đảm bảo tính đầy đủ, logic và tuân thủ theo quy định của điều kiện tín dụng và quy định của Techcombank.

 • Trình ký các cấp kiểm soát, chuyên gia phê duyệt các hồ sơ giao dịch tín dụng. Phối hợp với các bộ phận khác có liên quan thực hiện các giao dịch phát sinh hàng ngày của Khách hàng (giải ngân, thu nợ, nhận tài sản đảm bảo / giải chấp tài sản đảm bảo, mở L / C, ).
 • Làm việc trực tiếp với CCA, Trung tâm thanh toán và các bộ phận khác có liên quan trong quá trình tác nghiệp (gửi hồ sơ, nhận phản hồi, bổ sung hồ sơ) đảm bảo giao dịch của KH thành công theo SLA.
 • Trường hợp giao dịch tín dụng được ký quỹ 100% / đảm bảo 100% bằng TSBĐ nhóm I thi thực hiện soạn thảo các loại hợp đồng, văn bản giao dịch theo đúng mẫu biểu của TCB ban hành
 • Thông báo kết quả hoàn tất giao dịch tới RMs / SRMs / Khách hàng.
 • Quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng và hạn mức đối với các Khách hàng

 • Theo dõi, thông báo kịp thời tình trạng hạn mức cho các SRMs / RMs quản lý Khách hàng, chuyên viên phân tích tín dụng và Giám đốc Trung tâm để duy trì hoặc có các điều chỉnh phù hợp.
 • Theo dõi, thông báo và đôn đốc Khách hàng trả nợ gốc, lãi đến hạn và thông báo cho SRMs / RMs quản lý Khách hàng, chuyên viên phân tích tín dụng, lãnh đạo Phòng / Trung tâm các trường hợp Khách hàng chậm trả gốc, lãi.
 • Theo dõi việc bổ sung hồ sơ của khách hàng, thời hạn bảo hiểm và thông báo định kỳ tới RMs / SRM / Chuyên viên phân tích hoặc thông báo tới khách hàng khi RMs / SRMs đề nghị.
 • Theo dõi giao dịch tài khoản thanh toán / tài khoản chỉ định của Khách hàng theo đề nghị của RM / RMs / CA phân tích với các khách hàng cần kiểm soát điều kiện dòng tiền và tài sản đảm bảo là quyền đòi nợ.
 • Phối hợp với RMs / SRM / CA phân tích và các bộ phận khác thực hiện các thủ tục về tài sản đảm bảo, quản lý phát sinh tăng / giảm của tài sản đảm bảo.
 • Phối hợp thực hiện các biện pháp trong xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng?
 • Lưu trữ, cập nhật hồ sơ, thông tin tín dụng của Khách hàng

 • Theo dõi, đôn đốc RMs / SRMs bổ sung , hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ Khách hàng được giao xử lý.
 • Cung cấp hồ sơ, thông tin của Khách hàng được giao xử lý cho các đoàn thanh tra, kiểm tra.
 • Các công việc khác theo phân công của Giám đốc vận hành tín dụng / Giám đốc Trung tâm nhằm thực hiện mục tiêu chung của Phòng / Trung tâm.

  Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, quy trình tác nghiệp của ngân hàng
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh DN / tài chính / ngân hàng
 • Hiểu tổng quát về cho vay và tín dụng
 • Kiến thức về nghiệp vụ tín dụng
 • Hiểu về rủi ro vận hành tín dụng
 • Mức Lương Cạnh Tranh

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký