Tuyển dụng Nghiên Cứu Viên Luật
Viện Nghiên Cứu Khoa Học Biển và Hải Đảo - SEA Institute
Hà Nội Vietnam
6 ngày trước

1. Tên cơ quan

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh : Scientific Research Institute of Sea and Islands

Tên viết tắt bằng tiếng Anh : SRISI

2. Trụ sở chính

Địa chỉ : Nhà 10, ngõ 39, Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 046.281.5050

Fax : 04.281.5050

Email : vnsrisi gmail.com

3. Ban lãnh đạo

Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện : GS.TS. Nguyễn Bá Diến

Viện trưởng : TS. Nguyễn Đức Thắng

Phó Viện trưởng : GS.TS. Nguyễn Bá Diến

4. Lịch sử hình thành

Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo (sau đây gọi tắt là Viện), tiền thân là Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế (Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội), là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam), hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 81 / 2002 / NĐ-

CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư 02 / 2010 / TT-

BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký