Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tp Hồ Chí Minh
4 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.
 • Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như : hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất.
 • Sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.
 • Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác...
 • Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng.
 • Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.

 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm, tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
 • Từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến hiệu quả hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho thông qua kế toán kho.
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.
 • Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.
 • Báo cáo thuế GTGT, TNDN, THSDHD, TNCN theo quý
 • Báo cáo tài chính tháng, quý, năm
 • Báo cáo phân tích doanh thu, chi phí theo khoản mục phú và theo từng phòng ban
 • Báo cáo phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý
 • Yêu cầu công việc

 • Trao đổi khi phỏng vấn
 • Phúc lợi công việc

 • Lương : thỏa thuận trực tiếp với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.
 • Bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật định.
 • Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký