HO - Data Quality Specialist
Ngân Hàng Á Châu | ACB
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
6 ngày trước

Chuyên viên chất lượng dữ liệu có trách nhiệm hỗ trợ phát triển và thực hiện các dự án về chất lượng dữ liệu nhằm duy trì và nâng cao chất lượng của cơ sở dữ liệu ACB.

Chức danh này sẽ làm việc chặt chẽ với Giám đốc Quản trị dữ liệu / Giám đốc Chương trình Quản trị dữ liệu để cung cấp việc đo lường dữ liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác, thông qua việc thực hiện kiểm toán và các dự án benchmarking và tham gia vào các dự án cải tiến chất lượng.

Mô tả công việc :

 • Thực hiện kiểm toán độc lập các cơ sở dữ liệu của ACB theo yêu cầu và theo lịch
 • trình bao gồm các hệ thống tạo dữ liệu và các hệ thống sử dụng dữ liệu.

 • Xác định và phân tích các vấn đề về chất lượng dữ liệu và các nguyên nhân khiếm
 • khuyết trong quá trình kiểm toán. Tham gia và điều khiển quá trình nâng cao chất

  lượng.

 • Tiến hành nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để xác định lợi thế và cơ hội của cơ sở
 • dữ liệu ACB.

 • Thực hiện tự động hóa quy trình kiểm soát chất lượng trong giai đoạn phát triển
 • của hệ thống CNTT cả về hệ thống tạo dữ liệu lẫn hệ thống sử dụng dữ liệu.

 • Đáp ứng nhu cầu nội bộ / bên ngoài đối với các yêu cầu cho các KPI về chất
 • lượng dữ liệu, giám sát các KPI về dữ liệu một cách chặt chẽ và đáp ứng kịp thời lưu lượng dữ liệu bất thường.

 • Xem xét lại và liên tục cải tiến quy trình kiểm toán và benchmark.
 • Duy trì truyền thông hiệu quả với các Quản trị viên dữ liệu, Chủ dữ liệu và Giám
 • sát viên dữ liệu.

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký