Senior .Net Developer
TMA Solutions
Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Vietnam
6 ngày trước

Job Description :

 • Provide and improve technical solutions for saving effort in projects
 • Deploy services on IIS and window service
 • Investigate high level design document and prepare Solution Design document.
 • Customize & maintain the current systems
 • Ability to research, adapt quickly to new technologies
 • Requirements :

 • Experience in OOP, MVC model, Window Services, design patterns.
 • Experienced in .Net ( 3.5, 4.X) development in C#.
 • Experienced with API integration through web services
 • Experience in SOLID, code clean.
 • Relational database suggest MS SQL, Oracle
 • Proficiency in GIT using GIT flow.
 • Good in English Reading and Writing skills.
 • Nice-to-have skills :

 • Experience working with Amazon SQS, EC2, S3 Bucket .
 • Experience working with Oracle Queue,
 • Have knowledge or experience with Continuous Integration / Continuous Delivery(CI / CD)
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký