Quản Đốc Sản Xuất/ Foreman
ONP-VIETNAM, LLC
38 Ham Nghi Street, Thien Binh Quater, Tam Phuoc , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam
6 ngày trước
source : CareerLink
 • Điều phối sản xuất / Control production.
 • Kiểm soát số liệu và tiến độ sản xuất / Control quantity and production status.
 • Kiểm soát chất lượng / Control quality.
 • Kiểm soát việc sử dụng vật tư / Control using material.
 • Vệ sinh và an toàn lao động / Cleaning and safety.
 • Làm báo cáo / Do Report
 • Huấn luyện Tổ trưởng / Nhóm trưởng và công nhân về kỹ thuật sản xuất và nội qui công ty / Training Team leader / Group leader and workers about producing technical and company’s rules.
 • Thường xuyên tìm tòi cách cải tiến năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm / Always improve production productivity and quality.
 • Kĩ năng lãnh đạo, giao tiếp / Leadership skill, communication
 • Biết cách sắp sếp lịch sản xuất chạy theo đơn đặt hàng / Know how to do scheduling, follow JO
 • Tận dụng nguyên vật liệu và lao động / Utilize materials and labor
 • Có kinh nghiệm làm trong công ty gỗ / Woodworking experience
 • Có kiến thức về tiêu chuẩn chất lượng gỗ / Know quality standard of wood working
 • Kiến thức về lean và cải tiến quy trình / Know about lean and continuous improvement
 • Biết tiếng Anh là một lợi thế / Know English is an advantage
 • Kĩ năng xử lý vấn đề / Problem solving
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký