Kỹ sư hiện trường
FECON
Toàn quốc
6 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Nắm vững hệ thống quản lý chất lượng và biện pháp thi công;
 • Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi triển khai;
 • Giám sát, đôn đốc các công tác thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, tiến độ, định mức, biện pháp thi công và tiêu chuẩn được phê duyệt;
 • Lập bảng biểu ghi chép nhật ký và các biểu nghiệm thu công việc
 • Tập hợp hồ sơ, chứng chỉ chất lượng, mẫu vật liệu đầu vào trình TVGS phê duyệt;
 • Kết hợp với bộ phận quản lý thiết bị nghiệm thu các máy móc thiết bị thi công nhằm đảm bảo việc thi công an toàn, chất lượng;
 • Tham gia nghiệm thu công việc với các bên liên quan theo phân công của Chỉ huy trưởng;
 • Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về các công tác thi công;
 • Tính toán khối lượng thi công do mình đảm trách, xác nhận khối lượng với các tổ đội, thầu phụ;
 • Tham gia đánh giá trực tiếp chất lượng công việc của đội thi công, nhà thầu phụ và hướng dẫn công nhân xử lý kỹ thuật tại công trường;
 • Cùng với BĐH đưa ra biện pháp phòng ngừa, khắc phục và rút kinh nghiệm các rủi ro liên quan tới chất lượng, tiến độ, an toàn tại công trường;
 • Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Có 02 năm kinh nghiệm làm công việc tương đương;
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến xây dựng;
 • Đọc hiểu và nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn liên quan.
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào 'Tiếp tục', tôi đồng ý với Chính sách Riêng tư và Điều khoản của Neuvoo và đồng ý nhận cảnh báo về việc làm qua email. (hủy bất cứ lúc nào) Xem ở đây
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký