Kế toán tổng hợp
Toda Vietnam Co., Ltd
Ho Chi Minh, Viet Nam
5 ngày trước
source : Freec
 • Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc ghi chép của các phần hành chính Kế toán chi tiết theo đúng quy định hiện hành
 • Nhập liệu chứng từ vào phần mềm kế toán
 • Tính toán lương và thu nhập cá nhận cho người nước ngoài.
 • Kiểm tra thông tin nhập liệu từ bộ phận xây dựng vào phần mềm có phù hợp và chính xác
 • Thực hiện các Công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của lãnh đạo và các cơ quan quản lý Nhà Nước
 • Tập hợp, kiểm tra tính chính xác và hợp lý chứng từ theo quy định của Nhà nước : Các Quyết định, thông tư, nghị định và công văn hướng dẫn, đảm bảo đúng chuẩn mực kế toán;
 • Hạch toán, cân đối các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hồ sơ thuế theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
 • Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ Pháp lý, hồ sơ tài chính và các hồ sơ khác liên quan đến các chỉ tiêu phát sinh trong Báo cáo tài chính : Hợp đồng, các Biên bản, xác nhận;
 • Lập các báo cáo theo quy định của Nhà nước : Báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, Báo cáo tài chính và các loại báo cáo khác khi có yêu cầu
 • Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán và theo dõi, toán, phân bổ các bút toán tổng hợp
 • Theo dõi, đối chiếu, tổng hợp kiểm kê hàng tồn kho tại các chi nhánh.
 • Kiểm tra việc lưu trữ chứng từ kế toán
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng tài chính kế toán theo yêu cầu của Trưởng phòng Tài chính kế toán.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký