Chuyên Gia Tư Vấn Về Lĩnh Vực Sức Khỏe, Y Tế
Asian Disaster Preparedness Center
Ha Noi
2 ngày trước
source : VietnamWorks

What We Can Offer

Hưởng đầy đủ Quyền lợi theo phúc lợi của Trung Tâm

Job Description

Mô tả Tiếng Việt :

1. Về công việc

 • Hỗ trợ kỹ thuật về chuyên môn trong suốt quá trình làm việc, thông qua việc áp dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong việc nghiên cứu, thu thập, phân tích thông tin đồng thời tìm hiểu các quy tắc, quy định của tổ chức để hỗ trợ cho sự phát triển, quá trình thực hiện và giám sát các kết quả của dự án WASH trong chương trình URCE
 • Phát triển các mẫu đánh giá, chương trình đào tạo và để tạo điều kiện cho đào tạo, hội thảo và các cuộc họp nếu thấy cần thiết, như được quy định trong các nhiệm vụ và công việc được giao.
 • Gặp gỡ đối tác, tổ chức các buổi tham vấn, tham gia các buổi thảo luận (trực tuyến hoặc trực tiếp) thu thập dữ liệu, tham gia vào các ủy ban, v.
 • với những bên liên quan ở cấp thành phố / tỉnh hoặc cấp quốc gia

 • Được cộng tác với đội dự án ADPC-URCE và lưu hồ sơ các báo cáo, đánh giá để dễ dàng tham khảo hoặc để nắm bắt và thể chế hóa các bài học kinh nghiệm.
 • Làm việc dưới sự hướng dẫn về chuyên môn của Chuyên gia Y tế Công cộng Cao cấp của Phòng Quản lý Rủi ro Y tế (HRM) của ADPC và các nhân viên chuyên khoa / nhân viên chương trình khác có liên quan đến việc thực hiện dự án và giám đốc bộ phận URR. N
 • Tham gia nhóm URCE ADPC để tiến hành một loạt các cuộc họp tham vấn và theo dõi các cuộc thảo luận (trực tuyến hoặc trực tiếp) với các bên liên quan trong ngành ở cấp thành phố / tỉnh hoặc cấp quốc gia.
 • 2. Cách ứng tuyển

  Ứng viên quan tâm có thể gửi mẫu đơn đăng ký ADPC đã hoàn chỉnh (link bên dưới), sơ yếu lý lịch, bản sao bằng cấp / chứng chỉ cùng với thư xin việc đến email của chúng tôi

  Các ứng viên nữ được đặc biệt khuyến khích nộp hồ sơ. ADPC khuyến khích sự linh hoạt tại nơi làm việc và hỗ trợ một môi trường làm việc hòa nhập.

 • Thông tin chi tiết và mẫu đơn đki truy cập : https : / / www.adpc.net / igo / contents / HRA / ADPC-JoinUS.asp#sthash.VVvzlaqK.pVj68AFk.dpbs
 • 1.About Job

 • Provide professional technical assistance throughout the work process, through the application of theoretical and practical technical skills in researching, collecting, analyzing and presenting program information while learning organizational rules, regulations and procedures to support the development, implementation and monitoring of the WASH output results of the URCE Program.
 • Develop Assessments’ Formats, training modules and to facilitate trainings, workshops and meetings where deemed necessary and as specified in the tasks and deliverables.
 • The Consultant is expected to do to following to achieve the objectives and expected outputs of this consultancy : meet with specific people, hold consultation sessions, follow up discussions (online or in-person) gather specific data, sit on committees, etc.
 • with stakeholders at city / provincial and national levels.

 • Work collaboratively with ADPC-URCE Program team and keep record of reports and assessments for easy reference and / or to capture and institutionalize lessons learned.
 • Work under the technical guidance of the Senior Public Health Specialist of the Health Risk Management (HRM) Department of ADPC and other Specialists / program staff involved in the project implementation and the URR Department Director.
 • Join the ADPC URCE Team in the conduct of a series of consultative meetings and follow up discussions (online or in-person) with sector stakeholders at city / provincial and national levels.
 • 2. How to apply :

  Interested Candidates can submit the completed ADPC application form (link below) , resume, copy of degrees / certificate(s) together with a cover letter to our email

  Female candidates are especially encouraged to apply.

  ADPC encourages diversity in its workplace and supports an inclusive work environment.

 • More information and download application form in : https : / / www.adpc.net / igo / contents / HRA / ADPC-JoinUS.asp#sthash.VVvzlaqK.pVj68AFk.dpbs
 • 1. Học vấn :

  Bằng cấp về y tế với chuyên môn liên quan như dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần và hỗ trợ tâm lý xã hội, chính sách y tế, sức khỏe cộng đồng.

  Kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu hoặc lĩnh vực / ngành học liên quan sẽ là một lợi thế bổ sung.

  2. Kinh nghiệm

  Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực y tế bao gồm y tế trong tình trạng khẩn cấp, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các chương trình liên quan đến khí hậu cho các nước đang phát triển.

  Mong muốn có thêm kinh nghiệm và bằng cấp hoặc tương đương trong 3 năm gần đây.

  3. Yêu cầu chuyên môn :

 • Có kinh nghiệm tổ chức chương trình y tế công cộng trong tình trạng khẩn cấp
 • Hiểu và áp dụng tích hợp quản lý rủi ro thiên tai, cách giải quyết vấn đề về khí hậu bao gồm các biện pháp thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu
 • Khả năng phân tích tốt dựa trên định tính và định lượng
 • Vận động chính sách
 • Phát triển năng lực và khả năng đào tạo
 • 4. Năng lực

 • Khả năng quản lý các bên liên quan, xây dựng và duy trì các mối quan hệ.
 • Khả năng phân tích và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và cách trình bày trình bày kết quả rõ ràng và ngắn gọn.
 • Kỹ năng viết báo cáo, biên tập, phân tích và giao tiếp tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và biết sắp xếp quản lý công việc hợp lý.
 • Kỹ năng liên kết các cá nhân xuất sắc để liên lạc hiệu quả với các bên liên quan chính.
 • Sử dụng thành thạo các kĩ năng về tin học văn phòng, tổ chức hội thảo, kĩ năng thuyết trình tốt.
 • Khả năng vận động mạnh mẽ trong các vấn đề liên quan đến sức khỏe
 • Năng lực được chứng minh trong việc phát triển và viết chương trình đào tạo, vận động chính sách, tài liệu IEC.
 • 5. Yêu cầu về ngôn ngữ

  Bắt buộc phải thành thạo tiếng Việt. Yêu cầu nói và viết thành thạo tiếng Anh

  1. Education :

  Degree in Health with relevant specialization such as nutrition, mental health and psychosocial support, health policy and practice, and public health.

  Knowledge in health disaster risk management, climate change adaptation or related field / discipline will be an added advantage.

  2. Experience :

  At least 10 years of professional work experience in health sector including health in emergencies, disaster risk reduction and climate-related programs for developing countries.

  Any further experience and qualification or its equivalent in the last 3 years is desired.

  3. Technical requirements :

 • Experience in public health programming in emergencies
 • Understand and apply integration of disaster risk management, climate policy issues, including climate change adaptation and mitigation measures
 • Strong qualitative and quantitative evidenced based analysis capability
 • Advocacy
 • Capacity development and training capabilities
 • 4. Competencies :

  Ability to manage multiple stakeholders and balance expectations, building and maintaining relationships.

  Ability to analyze and synthesize data from a wide variety of sources, and present the resulting information in a clear and concise format.

  Excellent report writing, editing, conceptual, analytical and communication skills.

  Ability to work independently, and within a team and manage priorities.

  Excellent inter-personal and facilitation skills to effectively liaise with key stakeholders.

  Demonstrated competencies in computer-based word processing and spreadsheet applications,

  workshop organization, public speaking and sensitivity to cultural differences.

  Strong ability in advocacy issues related to health and other health-related issues.

  Demonstrated competencies in development and writing of training module, advocacy, IEC materials.

  Language Requirements

  Proficiency in Vietnamese language is a must. Fluency in the English language (oral and written) is desired.

  Việt Nam

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký