Trưởng Bộ Phận Kế Toán - Nhà Hàng Công Viên Nhỏ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
36/76 An Dương , Quận Tây Hồ , Hà Nội, Việt Nam
5 ngày trước
source : CareerLink
 • Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các chương trình kinh doanh tại nhà hàng.
 • Xây dựng kế hoạch lợi nhuận tháng / năm & kiểm soát thực hiện, đánh giá điều chỉnh
 • Kiểm tra việc thực hiện chế độ thanh toán tiền mặt và các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ tại Công Viên Nhỏ.
 • Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, nguyên liệu. Từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý của các bộ phận cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý, các trường hợp thất thoát và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý tương ứng.
 • Kiểm tra và có báo cáo thường xuyên về tình hình công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và NCC cũng như công nợ tạm ứng của CBCNV.
 • Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của nhà hàng, từ đó đề xuất các biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả cho tổng quản lý nhà hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Có kĩ năng làm việc nhóm
 • Sử dụng Tin học VP Thành thạo
 • Có trách nhiệm trong công việc
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký