Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tuân Thủ
Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance)
Hà Nội
4 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

1. Xây dựng, thiết lập hệ thống, quy trình để kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro tuân thủ và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến tuân thủ trên toàn hệ thống :

 • Xây dựng chính sách, quy trình, khung tuân thủ;
 • Tổ chức quản lý Khung tuân thủ toàn hệ thống;
 • Xây dựng hệ thống tự đánh giá và đánh giá tuân thủ toàn hệ thống;
 • Xây dựng, đánh giá, báo cáo mức độ, rủi ro tuân thủ toàn hệ thống;
 • Lập danh mục, theo dõi, đánh giá việc tuân thủ, chấp hành tuân thủ trọng yếu; Đầu mối, hỗ trợ các Đơn vị xây dựng, theo dõi, cập nhật danh mục tuân thủ từng Đơn vị và toàn hệ thống;
 • Thiết lập hệ thống thu nhận, đề xuất và theo dõi việc xử lý các sự kiện tuân thủ.
 • 2. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ :

 • Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ, công tác quản lý, điều hành chung của SHB FC tuân thủ pháp luật;
 • Tổ chức kiểm tra tuân thủ theo kế hoạch, chương trình và chuyên đề trọng yếu đã đặt ra và báo cáo đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, các nguy cơ, rủi ro do việc không tuân thủ pháp luật về các hoạt động nghiệp vụ (tác nghiệp), quản lý, điều hành;
 • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ hoạt động của các Đơn vị tại Hội sở (định kỳ hoặc đột xuất hoặc theo vụ việc);
 • Phát triển mạng lưới Kiểm soát tuân thủ tại các Đơn vị ngoài Hội sở nhằm kiểm soát và phát hiện sớm các vi phạm tuân thủ và điều phối triển khai việc khắc phục.
 • Định hướng và hướng dẫn các Đơn vị ngoài hội sở chủ động KSTT;
 • Lập báo cáo và giám sát việc khắc phục của các Đơn vị qua việc giám sát hoạt động. Đưa ra cảnh báo, kiến nghị đối với các Đơn vị liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ, nhằm hạn chế rủi ro hoạt động;
 • Theo dõi kiểm soát việc tuân thủ, khắc phục sau thanh tra / kiểm toán;
 • 3. Tiếp nhận thông tin về các hành vi vi phạm tuân thủ từ các Đơn vị nghiệp vụ / tổ chức, cá nhân và :

 • Trực tiếp / đề xuất thực hiện điều tra sự vụ sai phạm, sự cố, khiếu nại (ngoài phạm vi của Khối QTRR) để đề xuất xử lý vi phạm theo quy định của SHB FC và pháp luật, đồng thời cảnh báo và đưa giải pháp để giảm nguy cơ phát sinh sai phạm, sự cố; hoặc
 • Chuyển Khối QTRR thực hiện Điều tra sự vụ sai phạm, sự cố, khiếu nại nếu vụ việc thuộc thẩm quyền của Khối QTRR; hoặc :
 • Chuyển Đơn vị có thẩm quyền khác giải quyết theo quy định của SHB FC trong từng thời kỳ.
 • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, tố cáo, cảnh báo, phòng ngừa tham nhũng tại SHB FC (ngoài phạm vi của Khối QTRR);
 • 4. Tiếp nhận và giải quyết hoặc tư vấn hỗ trợ giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của SHB FC trong từng thời kỳ;
 • 5. Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho Ngân hàng làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các khiếu nại, tố cáo (ngoại từ các khiếu nại, tố cáo về xử lý nợ)

  6. Đầu mối thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trên toàn hệ thống

 • 7. Nghiên cứu và tư vấn hình thức xử lý đối với vi phạm của các cá nhân / đơn vị trên toàn hệ thống tương xứng với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi và phù hợp với quy định của pháp luật và của SHB FC do các đơn vị kiểm soát nội bộ phát hiện;
 • 8. Theo dõi việc xử lý vi phạm theo kết luận / quyết định của cấp có thẩm quyền và thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo liên quan đến vi phạm và xử lý vi phạm, khiếu nại tố cáo, giải quyết tranh chấp trên toàn hệ thống;
 • 9. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các hoạt động trên

  10. Giám sát, hỗ trợ chuyên viên KSTT thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ

  11. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền.

  Yêu cầu công việc

 • Bằng cấp : Đại học chuyên ngành, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, đầu tư
 • Kinh nghiệm : 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
 • Ngoại ngữ : Toeic 405-600
 • Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, đầu tư, kiểm toán, kế toán
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về kiểm soát tuân thủ, kiểm soát rủi ro vận hành
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký