Marketing Communication Manager
Lien A Company Ltd.
Hồ Chí Minh
2 ngày trước
source : Tuổi Trẻ

Mô tả Công việc

 • Work place : 181 Nguyen Van Troi St., W.10, Phu Nhuan Dist., HCM City
 • Work hours : 8 : 00 - 17 : 30 , Monday - Friday
 • Report to : Marketing Director
 • Job responsibilities :
 • Assume the role of brand champion and ensure all communications are on brand / Đảm nhận vai trò dẫn dắt thương hiệu và quản lý truyền thông.
 • Liaising and building relationships with a range of stakeholders, e.g. customers, suppliers and colleagues / Kết nối và xây dựng quan hệ với các đối tác chiến lược như khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp.
 • Developing advertising opportunities, which can involve placing adverts in public, specialist publications, ....(depending on the campaign) / Phát triển các cơ hội quảng cáo, từ đó đề xuất các chương trình trên các ấn phẩm công chúng, chuyên gia trong ngành, .
 • phụ thuộc vào các chiến dịch quảng cáo).
 • Maintaining and building contacts with the media / Duy trì và kết nối với phương tiện truyền thông.
 • Writing and distributing press releases / Soạn thảo và phân phối các thông cáo báo chí.
 • Managing the production of marketing materials, including leaflets, posters and flyers - this can involve writing, proofreading copy, working with designers and printers / Quản lý việc sản xuất các tài liệu tiếp thị, bao gồm leaflets, posters and flyers - liên quan đến soạn thảo, sao chép hiệu đính, làm việc với các nhà thiết kế và in ấn.
 • Arranging for the effective distribution of marketing materials / Sắp xếp phân phối hiệu quả các tài liệu Marketing.
 • Evaluating marketing campaigns / Đánh giá các chiến dịch Marketing.
 • Contributing to and developing long-term marketing plans and strategies / Đóng góp và phát triển kế hoạch và chiến lược dài hạn phòng ban Marketing.
 • Assisting in the delivery of approved strategies / Hỗ trợ cung cấp các chiến lược đã đã được phê duyệt.
 • Managing budgets / Quản lý ngân sách.
 • Responsible for the look and feel of showrooms, dealer’s stores / Trách nhiệm về hình ảnh và trải nghiệm tại showroom và cửa hàng đại lý.
 • Be the contact person for any PR activities which involves the media / Người đại diện cho các hoạt động PR khi làm việc với các truyền thông đa phương tiện.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Must have :
 • University degree, prefer in Marketing majors / Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành về Marketing
 • From 3 years of equivalent experience at companies with end-user products / Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương tại các công ty kinh doanh sản phẩm người dùng cuối
 • Open-minded, energetic, progressive, initiative & result-oriented / Cởi mở, nhiệt huyết, tiến bộ, chủ động và hướng đến kết quả.
 • Strong business mind-set / Nền tảng tư duy kinh doanh.
 • Excellent leadership & team management skill / Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm hiệu quả
 • Creative and able to think out of the box / Sáng tạo và tư duy đột phá.
 • Detail oriented and hands on / Chủ động công việc và hướng đến sự cụ thể.
 • Good Project management skill / Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả.
 • Proficient in English / Sử dụng Tiếng Anh thành thạo.
 • Nice -to have :
 • Flexibility & passion / Linh hoạt và đam mê.
 • Ability to solve practical problems and carry out responsibilities under minimum supervision / Khả năng giải quyết vấn đề thực tế và thực hiện trách nhiệm dưới sự quản lý.
 • Ability to work in a results orientated atmosphere to meet tight deadlines under constant pressure / Khả năng làm việc trong môi trường hướng đến kết quả và đáp ứng các thời hạn công việc chặt chẽ dưới áp lực công việc
 • Thông tin khác

 • Bằng cấp : Đại học
 • Độ tuổi : 27 - 40
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký