Product Specialist/Associate Brand Manager - Brilinta
AstraZeneca
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam
20 giờ trước
 • Provide local market understanding and customer’s insights to PLM / LLM brand team;
 • Provide input and feedback on campaign developed by PLM / LLM;
 • Localise Area Brand Operational Plan and ensure effective implementation of the country brand operational plans and monitor against agreed KPI.
 • Monitors performance and controls A&P budget
 • Works with field force and medical to develop key stakeholders & KOLs through scientific programs and engagement;
 • Provide input on competition, customers, pricing and value story to market access team;
 • Works with analysts to analyze market data and identify key segment drivers, growth opportunities and business threats;
 • Participates in development of training for field force on brand information
 • Adherence to AZ global policy for external interaction, code of conduct and industry code of marketing practices.
 • Step 2
  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký